Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thứ hai, ngày 20/02/2017 19h09'

          Chiều 20/2/2017, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban Ban chỉ đạo "Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" và Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận. Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

         Dự Hội nghị có các đồng chí: Thào Xuân Sùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Bùi Thị Thanh, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Văn Ba, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Quốc hội…

          Tại Hội nghị, Ban tổ chức đã công bố Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo "Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" Trung ương. Theo đó, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an giữ chức vụ Trưởng Ban chỉ đạo; đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giữ chức vụ Phó trưởng Ban chỉ đạo.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao Kỷ niệm chương "Bảo vệ an ninh Tổ quốc" cho các đồng chí lãnh đạo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

           Trong năm 2016, các thành viên Ban chỉ đạo Trung ương tiếp tục phát huy vai trò, thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công trong Chương trình phối hợp về "Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" và Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo, tập trung chỉ đạo các cấp thực hiện nghiêm túc gắn với thực hiện nhiệm vụ của tổ chức, đơn vị mình. Lực lượng Công an các cấp phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tiếp tục việc tham mưu, đề xuất cấp uỷ, chính quyền tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung của Chương trình phối hợp và củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo từ cấp tỉnh đến cơ sở. Đến nay, tất cả các địa phương đã xây dựng được Chương trình phối hợp; 62/63 địa phương đã kiện toàn Ban chỉ đạo "Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", 01 địa phương đang thống nhất phương án kiện toàn. 

          Các địa phương trong toàn quốc đã thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của Bộ Công an và các ngành về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn kết với các cuộc vận động, các phong trào cách mạng khác như "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"… Tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác và ý thức trách nhiệm trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các hoạt động của các loại tội phạm, các phần tử xấu; duy trì và phát huy các mô hình tự quản, tự phòng, tự bảo vệ và tự hoà giải, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Các tỉnh khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, vùng biển đảo, vùng tập trung đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào theo các tôn giáo tích cực triển khai, thực hiện các kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự, phát huy vai trò người có uy tín trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tham mưu phục vụ cấp uỷ, chính quyền chỉ đạo giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự…

          Về kết quả thực hiện Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận, 100% Công an và Ban dân vận các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã triển khai Chương trình phối hợp; trao đổi thông tin, giao ban định kỳ về tình hình kết quả công tác dân vận trên lĩnh vực an ninh, trật tự được thực hiện thường xuyên, phát huy hiệu quả; tham mưu cấp uỷ, chính quyền các cấp chỉ đạo kịp thời giải quyết các điểm nóng, khiếu kiện đông người, những vấn đề nổi cộm liên quan đến tôn giáo, dân tộc…; duy trì, thực hiện công tác xã hội từ thiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại Hội nghị.

          Chỉ đạo một số công tác trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh: lực lượng Công an nhân dân phối hợp với Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp cần tiếp tục triển khai Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận; tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp về "Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Việc thực hiện phong trào phải gắn với triển khai các nghị quyết quan trọng của Đảng như Nghị quyết số 25 ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI về tăng cường sự đổi mới của Đảng đối với công tác vận động trong tình hình mới, Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Gắn kết quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước khác của Đảng, Nhà nước và của địa phương, đảm bảo sát với phong tục, tập quán và đặc điểm của từng địa phương. 

          Thường xuyên phối hợp tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự để nhân dân thấy rõ trách nhiệm và quyền lợi của mình trong việc tham gia giữ gìn an ninh, trật tự. Rà soát, đánh giá, nhân rộng các mô hình có hiệu quả; đổi mới nội dung, hình thức phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội cho phù hợp với tình hình hiện nay. Đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phân công cụ thể, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các thành viên Ban chỉ đạo. Tăng cường công tác kiểm tra định kỳ của Ban chỉ đạo nhằm kịp thời phát huy các mặt tích cực, khắc phục những thiếu sót, tồn tại và những vấn đề mới nảy sinh để hướng dẫn, tổ chức thực hiện có hiệu quả; thẳng thắn chỉ ra điểm yếu, động viên, khen thưởng một cách xác đáng.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

          Sau Hội nghị này, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn yêu cầu Thường trực Ban chỉ đạo mà trực tiếp là Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc khẩn trương tham mưu cho Bộ Công an, chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên triển khai chương trình công tác năm 2017 đến các cơ sở./. 

Theo "Cổng thông tin điện tử Bộ Công an"

Tin cùng chuyên mục

Liên kết web Liên kết web

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 8 1 9 5 0 1 2
Hôm nay: 6.293
Hôm qua: 7.976
Tuần này: 33.247
Tháng này: 6.293
Tổng cộng: 8.195.012