4 điểm cầu đặc biệt và 4 cử tri đặc biệt

 

Đó là Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Hải Phòng, nơi bỏ phiếu của 4 cử tri đặc biệt - các lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội.

4 điểm cầu đặc biệt: Thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ và thành phố Hải Phòng là nơi 4 cử tri đặc biệt - 4 lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình cũng như hơn 69 triệu cử tri khác trên cả nước, lựa chọn những đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tôi mong các đại biểu được bầu sẽ hết lòng vì nước, vì dân

Tại Thủ đô Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiến hành bỏ phiếu để bầu ra các đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Không khí của buổi lễ chào cờ diễn ra tại điểm bầu cử này rất trang nghiêm.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thực hiện bỏ lá phiếu bầu cử.

Trả lời phỏng vấn trước đông đảo phóng viên báo chí trong nước và nước ngoài ngay sau khi bỏ phiếu bầu cử, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ mong muốn, cũng như mọi cử tri cả nước, tất cả đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được bầu lần này, sẽ hết lòng vì dân vì nước, phụng sự nhân dân, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ cao cả của mình theo đúng Hiến pháp và pháp luật quy định. Nhất là tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đại biểu được dân tín nhiệm bầu ra, thay mặt cho dân để tham gia quản lý đất nước, quản lý xã hội.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: "Là đại biểu của nhân dân thì phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, nâng cao trình độ mọi mặt, gần gũi và lắng nghe ý kiến của cử tri, của nhân dân, thực hiện và hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ mà cử tri và nhân dân tin tưởng, giao phó".

Cảm ơn cử tri và nhân dân cả nước đã tích cực hưởng ứng cuộc bầu cử lần này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, đây là lần thứ 15, chúng ta tiến hành cuộc tổng tuyển cử trong cả nước, nhưng là cuộc bầu cử quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với gần 70 triệu là phiếu của cử tri, bầu ra 500 đại biểu Quốc hội khóa XV, gần 4.000 đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, hơn 24 vạn đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, phường.

Hoan nghênh các cử tri trong thời gian vừa qua đã tham gia đầy đủ quy trình giới thiệu, hiệp thương, vận động bầu cử; vui mừng phấn khởi hòa cùng không khí nô nức của cử tri trong ngày bầu cử, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng: "Với truyền thống đại đoàn kết của dân tộc ta, với ý chí sắt đá và lòng yêu nước tha thiết của nhân dân ta, với tinh thần phát huy quyền làm chủ của nhân dân, mỗi công dân đã xác định được quyền và nghĩa vụ của mình, sẽ đi bầu cử đông đủ, sáng suốt chọn lựa những đại biểu xứng đáng nhất trong những người ứng cử để chọn đúng người, bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội và số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, tránh bầu nhầm, bầu lẫn. Tôi tin chắc rằng, cuộc bầu cử lần này sẽ thành công tốt đẹp, tạo không khí thật sự là ngày hội của toàn dân - Ngày hội lớn của dân tộc ta, của non sông đất nước ta".

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Phát huy tinh thần đoàn kết, hăng hái thi đua đi bầu cử

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân và đông đảo cử tri thực hiện nghĩa vụ công dân của mình tại tổ bầu cử số 10, khu phố 7, thị trấn Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh, vùng đất anh hùng, Thành đồng Tổ quốc.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân thực hiện bỏ lá phiếu bầu cử.

Trao đổi với báo chí sau khi bỏ phiếu về "về việc phát huy vai trò, sức mạnh đại đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân", Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ: "Đại đoàn kết dân tộc là vấn đề rất lớn mà Đảng, Bác Hồ luôn quan tâm. Đặc biệt trong ngày hội lớn của non sông – toàn dân đi bỏ phiếu hay những sự kiện quan trọng của đất nước, trong thiên tai, lũ lụt thì tinh thần đoàn kết toàn dân tộc luôn luôn được phát huy. Và với người dân Việt Nam, đây là truyền thống quý báu đặc biệt được nhân lên nhiều lần trong kháng chiến cứu quốc và xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở nước ta".

Nhân đây, Chủ tịch nước "kêu gọi 69 triệu cử tri cả nước phát huy tinh thần đoàn kết, hăng hái thi đua đi bầu cử để chọn những người đức, tài xây dựng đất nước từ các cấp Hội đồng nhân dân đến Quốc hội".

Về vấn đề xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam do dân, vì dân, Chủ tịch nước cho biết, tới đây, Trung ương sẽ có Nghị quyết để triển khai vấn đề chiến lược này để mọi quyền lợi, quyền lực của chính quyền các cấp đều xuất phát từ nhân dân, phục vụ người dân.

"Sắp tới đây các cơ quan nhà nước sẽ ban hành những chương trình cụ thể về cải cách hành chính minh bạch, công khai; xây dựng thể chế pháp luật cụ thể hóa việc xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam".

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Điều quan trọng nhất là tổ chức được cuộc bầu cử dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch

Tại thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thực hiện quyền công dân của mình là bỏ phiếu để bầu ra người đủ đức, tài, đạt tiêu chuẩn đề ra để đứng trong hàng ngũ của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp.

Cần Thơ đã thành lập 943 tổ bầu cử, trong đó có 8 tổ bầu cử ở các đơn vị vũ trang được được Ủy ban Bầu cử quốc gia đồng ý cho bầu cử sớm vào ngày 20/5/2021. Thành phố Cần Thơ có hơn 951.000 cử tri của Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn và các điểm bỏ phiếu công cộng đã được lập niêm yết danh sách.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thực hiện bỏ lá phiếu bầu cử.

Trả lời phỏng vấn sau khi bỏ phiếu, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ ông rất xúc động khi được tận mắt chứng kiến sự vui mừng, phấn khởi của cử tri Cần Thơ nói riêng và cử tri đồng bằng Sông Cửu Long nói chung trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, góp phần tạo nên một ngày hội thực sự của toàn dân, góp phần xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, minh chứng cho kết quả rất tốt đẹp của Đại hội Đảng bộ các cấp và nhất là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chúng ta cũng cảm nhận được không khí thực sự tin tưởng, niềm tin của nhân dân, của cử tri với Đảng, Nhà nước được tăng cường.

Theo Thủ tướng, điều quan trọng nhất là tổ chức được cuộc bầu cử dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật và đúng tiến độ, kế hoạch đã đề ra để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, tự do lựa chọn những người xứng đáng nhất trong số những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn để bầu vào Quốc hội - cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất và HĐND các cấp – cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Sự lựa chọn đó được thực hiện thông qua một quy trình chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Bầu cử cho thấy sức mạnh trùng trùng điệp điệp của nhân dân

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vẫn diễn ra tươi vui, phấn khởi; thể hiện sự nỗ lực quyết tâm, đồng lòng rất lớn của toàn thể hệ thống chính trị.

Tại thành phố Hải Phòng, nơi mà Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có mặt từ sớm cũng đang thực hiện các thủ tục đầu tiên để tiến hành bầu cử một cách tốt đẹp nhất.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thực hiện bỏ lá phiếu bầu cử.

Trả lời phỏng vấn trước cơ quan báo chí, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Vương Đình Huệ cho biết: Từ điểm bầu cử số 1 của thị trấn An Lão, huyện An Lão, đơn vị bầu cử số 3, thành phố Hải Phòng, thay mặt Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia tôi xin gửi đến toàn thể đồng bào, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và đồng bào cử tri cả nước lời chào và tình cảm tốt đẹp nhất.

Hôm nay là ngày trọng đại của đất nước, gần 70 triệu cử tri trong cả nước sẽ đến 85.000 khu vực bỏ phiếu để lựa chọn những người đại diện tiêu biểu vào cơ quan Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp. Hôm nay cũng là ngày đặc biệt – Ngày hội non sông, không khí cả nước rực rỡ cờ hoa, ở Hải Phòng cũng vậy, người dân nô nức, phấn khởi, hăng hái đi bỏ phiếu, trên khuôn mặt mọi người đều toát lên nụ cười rực rỡ. Tôi rất xúc động và tự hào".

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ "đã rất nhiều lần thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân nhưng đây là lần đầu tiên tôi thực hiện bỏ phiếu tại Hải Phòng – thành phố Cảng anh hùng. Đây cũng là lần đầu tiên tôi được thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân trên cương vị Chủ tịch Quốc hội".

Cuộc bầu cử năm nay diễn ra trong hoàn cảnh rất đặc biệt, đại dịch Covid-19 đang bùng phát nhanh hơn, mạnh hơn, nguy hiểm hơn và lan rộng ra nhiều tỉnh, thành phố của cả nước. "Các thành viên trong Hội đồng bầu cử cũng như cá nhân tôi hồi hộp từng ngày, từng giờ. Và hôm qua (22/5), tôi rất vui mừng vì cả nước có 16 tỉnh thực hiện bỏ phiếu sớm, với hơn 500.000 cử tri đi bỏ phiếu; 14/16 tỉnh đã bỏ phiếu với 100% số lượng cử tri đi bầu; trong tổng số hơn nửa triệu cử tri đi bầu ngày 22/5 có 99,96% cử tri đi bầu.

Hôm nay (23/5), được chứng kiến lễ hội của non song khi tất cả cử tri khu vực bầu cử trong cả nước đi bầu trong điều kiện đại dịch như hiện nay, các thành viên trong Hội đồng bầu cử và cá nhân tôi hết sức vui mừng.

Qua ngày bầu cử trong đại dịch Covid-19 lần này, chúng ta càng thấy được sức mạnh trùng trùng điệp điệp của nhân dân, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam. Với sức mạnh đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng đã đưa con thuyền cách mạng Việt Nam đi hết thắng lợi này đến thắng lợi khác và trong công cuộc đổi mới ngày nay đã lập nên những thành tựu hết sức quan trọng và có ý nghĩa lịch sử trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước".

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tin tưởng rằng, "với quyết tâm, tinh thần đại đoàn kết, sự đồng lòng, hưởng ứng của cử tri, cuộc bầu cử lần này chắc chắn sẽ thành công".

Theo "Báo Công an TP Đà Nẵng - CADN Online"

Tin cùng chuyên mục

Liên kết web Liên kết web

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 8 8 9 3 2 9 5
Hôm nay: 1.556
Hôm qua: 2.215
Tuần này: 3.771
Tháng này: 62.524
Tổng cộng: 8.893.295