Lựa chọn những việc nổi cộm, bức xúc để tập trung xử lý, giải quyết có kết quả

 

"Kiên quyết khắc phục mọi biểu hiện quan liêu, mệnh lệnh, xa rời thực tế, xa rời cơ sở, xa rời quần chúng; phê phán những cán bộ, đảng viên không dám nói, không dám hành động, thủ hòa, an phận, nhất là tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm đang xuất hiện ngày càng nhiều", đó là chỉ đạo của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 và quán triệt Kết luận số 01 ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Phạm Công Lương- Bí thư Chi bộ khu dân cư thuộc P. Thuận Phước, Q. Hải Châu (TP Đà Nẵng).

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến đến 70 điểm cầu quận, huyện, đảng ủy trực thuộc và phường, xã với gần 6 ngàn cán bộ, đảng viên tham dự.

Nhiều chuyển biến tích cực

Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, 5 năm qua, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, nhất là trong nửa đầu nhiệm kỳ, song song với công tác chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, thành phố còn tập trung xử lý, khắc phục những vi phạm, sai phạm theo các kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước, nhân sự chủ chốt có nhiều biến động… Bên cạnh đó, tình hình thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường đã ảnh hưởng sâu rộng đến kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, tư tưởng, tình cảm của cán bộ, đảng viên và đời sống nhân dân trên địa bàn thành phố. Trong bối cảnh đó, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã kịp thời điều chỉnh, đổi mới phương thức lãnh đạo, quyết tâm khắc phục những khó khăn, hạn chế, tranh thủ sự chỉ đạo, hỗ trợ của Trung ương, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân với nhiều cách làm sáng tạo, quyết liệt, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ "kép" vừa phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh COVID-19, vừa đẩy mạnh thu hút đầu tư, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, khôi phục tăng trưởng kinh tế… Đặc biệt, Bộ Chính trị đã tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 33 ngày 16-10-2003 và ban hành Nghị quyết số 43 ngày 24-1-2019 về xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trên cơ sở đó, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản để cụ thể hóa, tạo nền tảng, điều kiện thuận lợi cho Đà Nẵng phát triển trong thời gian tới.

"Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã tạo được chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh trên địa bàn thành phố", ông Triết khẳng định.

Liên quan đến kết quả thực hiện Chỉ thị 05 ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", ông Triết cho rằng, 5 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị từng bước đi vào chiều sâu, phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong các cấp, các ngành, tạo sự lan tỏa rộng lớn trong xã hội. Ý thức và hành động trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân cùng với công tác tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng mô hình tiêu biểu trong làm theo tấm gương đạo đức của Bác là những yếu tố có ý nghĩa quan trọng, góp phần đưa Chỉ thị 05 đi vào nề nếp, thực chất hơn, tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh tặng Bằng khen cho 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 05.

Phê phán tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, bên cạnh những kết quả đạt được như nêu trên, thì công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 05 tại một số cấp ủy, tổ chức đảng vẫn chưa đạt kết quả như mong muốn. Nguyên nhân của những hạn chế là do một số cấp ủy chỉ đạo thiếu sâu sát, chưa xác định rõ nội dung trọng tâm cần thực hiện; chưa tập trung chỉ đạo triển khai thành việc làm, hành động cụ thể tạo sự nhất quán trong "học tập" và "làm theo". Việc nhận diện những biểu hiện suy thoái trong cán bộ, đảng viên còn qua loa, không cụ thể. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của không ít tổ chức đảng còn yếu, nhất là một số tổ chức đảng trong khu dân cư và trong các loại hình doanh nghiệp; kỷ cương, kỷ luật trong Đảng chưa nghiêm. Công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề ở một số địa phương, đơn vị chưa thường xuyên; tác dụng hiệu quả tuyên truyền còn hạn chế.

Trên cơ sở đánh giá các mặt đạt được, chưa được và nguyên nhân, bài học; đồng thời, quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 vừa qua; thời gian đến, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục kiên quyết, kiên trì với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị số 05, Kết luận số 01 và các nội dung chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05. "Cần gắn việc thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị với các nhiệm vụ chính trị của TP, nhất là trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ TP, Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, lựa chọn những việc quan trọng, cần thiết, những việc nổi cộm, bức xúc, những việc mà nhân dân đặc biệt quan tâm để tập trung tổ chức xử lý, giải quyết có kết quả, tránh tình trạng hình thức, chung chung", ông Quảng yêu cầu.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị số 05, Kết luận số 01, ông Quảng chỉ đạo phải gắn chặt với các quy định của Trung ương, Thành ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. "Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị cần xác định rõ trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình với tinh thần trách nhiệm cao nhất, mạnh dạn đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; kiên quyết khắc phục mọi biểu hiện quan liêu, mệnh lệnh, xa rời thực tế, xa rời cơ sở, xa rời quần chúng; phê phán những cán bộ, đảng viên không dám nói, không dám hành động, thủ hòa, an phận, nhất là tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm đang xuất hiện ngày càng nhiều trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo hiện nay", Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh…

Ngoài ra, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 05 đảm bảo bám sát chỉ đạo mới của Trung ương và phù hợp với đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ của thành phố trong thời gian đến.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ có quyết định tặng Bằng khen cho 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 năm 2020; Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh cũng tặng Bằng khen cho 13 tập thể và 17 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05 giai đoạn 2016-2021.

Theo "Báo Công an TP Đà Nẵng - CADN Online"

Tin cùng chuyên mục

Liên kết web Liên kết web

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 8 9 1 9 1 4 8
Hôm nay: 621
Hôm qua: 4.643
Tuần này: 7.857
Tháng này: 25.259
Tổng cộng: 8.919.148