Những điểm mới của Thông tư số 55/2021/TT-BCA quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú

 

Ngày 15/5/2021, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 55/2021/TT-BCA quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2021 và thay thế Thông tư số 35/2014/TT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an.

Công an thành phố Đà Nẵng tóm tắt một số điểm mới của Thông tư số 55/2021/TT-BCA như sau:

1. Các trường hợp tạm thời chưa được thay đổi nơi cư trú (Điều 5):

Thông tư hướng dẫn các trường hợp tạm thời chưa được giải quyết thay đổi nơi cư trú do đang trong thời gian bị hạn chế quyền tự do cư trú quy định tại khoản 2 Điều 4 Luật Cư trú năm 2020, trong đó có các trường hợp bị hạn chế quyền tự do cư trú mới so với quy định của Luật Cư trú năm 2006 (được sửa đổi, bổ sung năm 2013) như sau:

- Người bị cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng áp dụng biện pháp tạm giữ, tạm giam; người được tha tù trước thời hạn có điều kiện đang trong thời gian thử thách;

- Người bị cách ly do có nguy cơ lây lan dịch bệnh cho cộng đồng;

- Người đang sinh sống tại địa điểm, khu vực được cơ quan, người có thẩm quyền công bố đang bị cách ly vì lý do phòng, chống dịch bệnh, ban bố tình trạng khẩn cấp trong thời gian áp dụng các biện pháp cách ly tính từ thời gian bắt đầu đến khi kết thúc thì tạm thời chưa được giải quyết thủ tục thay đổi nơi cư trú.

2. Quy định bổ sung việc giải quyết trường hợp công dân đến ở nơi khác cùng cấp xã nơi thường trú (khoản 3, Điều 6)

Công dân đến sinh sống tại chỗ ở khác trong cùng phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi đã đăng ký thường trú có trách nhiệm đến cơ quan đăng ký cư trú để cập nhật thông tin về nơi ở hiện tại trong Cơ sở dữ liệu về cư trú nếu chỗ ở đó không đủ điều kiện đăng ký thường trú.

3. Quy định về thủ tục thay đổi chủ hộ (khoản 1, Điều 10)

Trường hợp có sự thay đổi về chủ hộ thì phải có ý kiến của chủ hộ trong Tờ khai thay đổi thông tin cư trú (trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản) hoặc ý kiến thống nhất đề cử của các thành viên trong hộ gia đình hoặc văn bản của Tòa án quyết định chủ hộ. Trường hợp chủ hộ chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự thì ngoài ý kiến thống nhất đề cử của các thành viên hộ gia đình phải có thêm Giấy chứng tử hoặc Quyết định của Tòa án tuyên bố chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự.

4. Giảm thời gian hủy bỏ đăng ký thường trú từ 03 ngày làm việc xuống 01 ngày làm việc (Điều 11).

5. Quy định bổ sung các hình thức thông báo lưu trú, khai báo tạm vắng (khoản 1, Điều 15, khoản 1, Điều 16)

Theo quy định của Thông tư số 35/2014/TT-BCA, việc thông báo lưu trú được thực hiện trực tiếp hoặc bằng điện thoại hoặc qua mạng internet, mạng máy tính; người khai báo tạm vắng phải đến trụ sở Công an xã, phường, thị trấn nơi cư trú để làm thủ tục. Thông tư số 55/2021/TT-BCA quy định cụ thể các hình thức thông báo lưu trú, khai báo tạm vắng như sau:

- Trực tiếp tại cơ quan đăng ký cư trú hoặc địa điểm tiếp nhận do cơ quan đăng ký cư trú quy định;

- Thông qua số điện thoại hoặc hộp thư điện tử do cơ quan đăng ký cư trú thông báo hoặc niêm yết;

- Thông qua trang thông tin điện tử của cơ quan đăng ký cư trú hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú;

- Thông qua ứng dụng trên thiết bị điện tử.

6. Thu hồi Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú và xác nhận thông tin về cư trú

Theo quy định tại khoản 2, Điều 26, khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký thường trú, điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú, tách hộ, xóa đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú, xóa đăng ký tạm trú dẫn đến thay đổi thông tin trong Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã cấp, thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định của Luật Cư trú và không cấp mới, cấp lại Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú.

Bên cạnh đó, khoản 1, Điều 17 cũng quy định 02 hình thức xác nhận thông tin về cư trú: Công dân yêu cầu xác nhận thông tin về cư trú có thể trực tiếp đến cơ quan đăng ký cư trú trong cả nước không phụ thuộc vào nơi cư trú của công dân để đề nghị cấp xác nhận thông tin về cư trú hoặc gửi yêu cầu xác nhận thông tin về cư trú qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú. Quy định này giải quyết vướng mắc của người dân khi cần chứng minh thông tin về nơi cư trú mà Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã bị thu hồi.

Người dân có thể tải toàn văn Thông tư số 55/2021/TT-BCA tại đây.

Theo "Trang thông tin điện tử CATP Đà Nẵng"

Tin cùng chuyên mục

Liên kết web Liên kết web

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 9 7 1 8 5 8 3
Hôm nay: 22.189
Hôm qua: 5.691
Tuần này: 43.798
Tháng này: 125.918
Tổng cộng: 9.718.583