Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công

 

Ngày 26-4, UBND thành phố ban hành văn bản số 2244/UBND-KT thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công.

Theo đó, các sở ngành, UBND các quận huyện tuyên truyền quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính, cụ thể là Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Luật sửa đổi, bỏ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 63/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định số 102/2021/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; Nghị định số 19/2020/NĐ-CP về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đến các cơ quan, đơn vị trực thuộc, cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị.

Các sở ngành, UBND các quận huyện đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc, người có thẩm quyền thuộc phạm vi quản lý tăng cường việc thực hiện Nghị định số 63/2019/NĐ-CP và Nghị định số 102/2021/NĐ-CP, bảo đảm phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương liên quan thực hiện kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công. Xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công, tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo UBND thành phố.

Theo "Trang thông tin điện tử CATP Đà Nẵng"

Tin cùng chuyên mục

Liên kết web Liên kết web

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 8 1 9 4 8 4 5
Hôm nay: 6.126
Hôm qua: 7.976
Tuần này: 33.080
Tháng này: 6.126
Tổng cộng: 8.194.845