Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII)

 

ĐÀ NẴNG - Chiều 16-5, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XIII. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP Nguyễn Văn Quảng trực tiếp thông tin đến các đại biểu về những nội dung cốt lõi của kết quả Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ năm. Dự hội nghị tại điểm cầu trực tuyến Công an TP có các đồng chí trong Ban Giám đốc, đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương thuộc Công an TP.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ năm, BCH Trung ương Đảng khóa XIII đến các đại biểu.

Thông tin đến các đại biểu về kết quả Hội nghị lần thứ năm, BCH Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nêu rõ: Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 4-5-2022 đến ngày 10-5-2022, tại Thủ đô Hà Nội, BCH Trung ương Đảng khóa XIII tổ chức Hội nghị lần thứ năm để thảo luận, cho ý kiến và quyết định về các nội dung: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021 và một số vấn đề quan trọng khác… Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị.

Tại hội nghị, sau khi xem xét, thảo luận các tờ trình, đề án và báo cáo của Bộ Chính trị, BCH Trung ương Đảng đã quyết nghị thông qua nội dung các văn kiện gồm: Nghị quyết về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất; tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao". BCH Trung ương Đảng đánh giá cao các kết quả đã đạt được của 10 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XI về "Tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại"; khẳng định việc tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW và ban hành Nghị quyết mới về đất đai lần này là một yêu cầu cần thiết nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong công tác quản lý và sử dụng đất đai, bảo đảm hài hòa các lợi ích của Nhà nước, người dân và nhà đầu tư, tạo nguồn lực và động lực mới để phấn đấu đến năm 2030 nước ta trở thành nước công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao; và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Về Nghị quyết "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045", Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nêu rõ: BCH Trung ương Đảng đánh giá khách quan, toàn diện tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X, chỉ ra những kết quả, thành tựu đã đạt được; đồng thời, thẳng thắn nhận diện những hạn chế, yếu kém còn tồn tại và nguyên nhân. Từ đó, đề ra quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm tiếp tục đổi mới đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; và thống nhất cao ban hành Nghị quyết mới để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong thời kỳ mới.

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cũng đã thông tin đến các đại biểu về nội dung liên quan đến kinh tế tập thể; tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; về Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; việc BCH Trung ương Đảng xem xét, thảo luận, tán thành báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021 gắn với thực hiện Kết luận của Hội nghị lần thứ Tư, BCH Trung ương Đảng khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh…

Trên tinh thần quán triệt kịp thời, sâu sắc những nội dung của Hội nghị lần thứ năm, BCH Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị các đồng chí cán bộ chủ chốt của thành phố tập trung tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung hội nghị đến cán bộ, đảng viên và nhân dân để tạo sự đồng thuận, góp phần thực hiện hiệu quả các Nghị quyết Hội nghị, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XXII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo "Báo Công an TP Đà Nẵng - CADN Online"

Tin cùng chuyên mục

Liên kết web Liên kết web

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 8 8 9 3 4 5 5
Hôm nay: 1.716
Hôm qua: 2.215
Tuần này: 3.931
Tháng này: 62.684
Tổng cộng: 8.893.455