Đẩy mạnh triển khai hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng

 

UBND thành phố vừa ban hành Công văn số 6413/UBND-STTTT ngày 23-11-2022 đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13-10-2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng Việt Nam.

Theo đó, UBND thành phố đề nghị các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBNĐ thành phố, UBND quận huyện, phường xã, các cơ quan Trung ương trên địa bàn thành phố, các doanh nghiệp có vốn nhà nước trên địa bàn thành phố tổ chức quán triệt tới tất cả các tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý nguyên tắc "ứng cún sự cố an toàn thông tin mạng là hoạt động quan trọng nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý và khắc phục kịp thời sự cố an toàn thông tin mạng"; chỉ đạo triển khai nghiêm túc các nội dung tại Chỉ thị số 18/CT-TTg. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố nếu lơ là trong công tác ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng, để xảy ra hậu quả, thiệt hại nghiêm trọng tại cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm rà soát, triển khai đảm bảo các yêu cầu tại Khoản 1 Chỉ thị số 14/CT- TTg ngày 7-6-2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng Việt Nam, nhất là các nội dung: giám sát, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng, bảo vệ hệ thống thông tin thuộc quyền quản lý; lựa chọn tổ chức, doanh nghiệp định kỳ kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng độc lập; ưu tiên sử dụng sản phẩm, giải pháp, dịch vụ của doanh nghiệp trong nước đáp ứng yêu cầu về an toàn, an ninh mạng theo quy định của pháp luật đối với các hệ thống thông tin cấp độ 3 trở lên, các hệ thống thông tin phục vụ Chính phủ điện tử; bảo đảm tỷ lệ kinh phí chi cho các sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng đạt tối thiểu 10% trong tổng kinh phí triển khai kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin hàng năm, giai đoạn 5 năm và các dự án công nghệ thông tin; sử dụng và quản lý chữ ký số chuyên dùng Chính phủ theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, chủ động rà quét lỗ hổng trên các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý tối thiểu 6 tháng/lần; ban hành phương án, kịch bản ứng cứu sự cố cho hệ thống thông tin trước ngày 31-12-2022 và cập nhật kịp thời khi có thay đổi, gửi Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, theo dõi. Các sở, ban, ngành liên quan thuộc các lĩnh vực quan trọng cần ưu tiên bảo đảm an toàn thông tin mạng theo Quyết định số 632/QĐ-TTg ngày 10-5-2017 của Thủ tướng Chính phủ triển khai hoạt động bảo đảm an toàn thông tin mạng theo chỉ đạo của Bộ, ngành chủ quản.

UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện rà soát, phát hiện và khắc phục các lỗ hổng, điểm yếu theo cảnh báo của Sở Thông tin và Truyền thông và cơ quan chức năng khác; thực hiện sao lưu, dự phòng dữ liệu định kỳ; chủ động theo dõi, phát hiện sớm các nguy cơ mất an toàn thông tin mạng để kịp thời xử lý, khắc phục. Nghiêm túc thực hiện các quy định về báo cáo sự cố an toàn thông tin mạng theo Quy chế bảo đảm an toàn thông tin trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Mặt khác, tham gia đầy đủ các đợt tập huấn, bồi dưỡng, diễn tập ứng cứu sự cố an toàn thông tin do Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức, các chiến dịch nâng cao ý thức cảnh giác của người dùng cuối đối với các cuộc tấn công mạng; đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân về việc báo cáo, cung cấp thông tin về sự cố. Công bố thông tin đầu mối tiếp nhận thông báo sự cố trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, địa phương, đơn vị trước ngày 30-11-2022 và gửi về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp.

UBND thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông, Tiểu Ban An toàn thông tin thuộc Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số thành phố chủ động thực hiện săn lùng mối nguy hại và rà quét lỗ hổng trên các hệ thống thông tin trong phạm vi quản lý tối thiểu 6 tháng/lần. Tổ chức diễn tập thực chiến tối thiểu 1 lần/năm đối với hệ thống thông tin cấp độ 3 trở lên nhằm đánh giá khả năng phòng ngừa xâm nhập và khả năng phát hiện kịp thời các điểm yếu về quy trình, công nghệ, con người. Giao Đội ứng cứu sự cố làm đầu mối tiếp nhận, quản lý sự cố; ứng cứu, xử lý sự cố và săn lùng mối nguy hại; nghiên cứu, theo dõi các nguy cơ tấn công mạng, thông tin về lỗ hổng, điểm yếu; luyện tập các kỹ năng bảo vệ hệ thống thông tin và tham gia đầy đủ các chương trình huấn luyện, diễn tập do Cơ quan điều phối quốc gia chủ trì.

Sở Thông tin và Truyền thông, Tiểu Ban An toàn thông tin thuộc Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số thành phố có nhiệm vụ tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên sâu nâng cao năng lực cho các thành viên Đội ứng cứu sự cố đảm bảo đáp ứng chuẩn kỹ năng về an toàn thông tin do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định; thu hút chuyên gia, nhân lực chất lượng cao vào làm công tác ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng. Nghiên cứu biện pháp kiểm soát nguy cơ mất an toàn thông tin gây ra bởi bên thứ ba và các chuỗi cung ứng công nghệ thông tin và truyền thông. Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg và Công văn này; tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND thành phố kết quả thực hiện.

UBND thành phố cũng đề nghị Công an thành phố, Trung tâm ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng, Lữ đoàn 3 - Bộ Tư lệnh 86 triển khai các hoạt động úng cứu sự cố theo chức năng, nhiệm vụ trong phạm vi quản lý. Phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông trong hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia.

Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet trên địa bàn thành phố có trách nhiệm công bố thông tin đầu mối tiếp nhận thông báo sự cố trên cổng thông tin (website) trước ngày 30-11-2022 và gửi về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp; tuyên truyền cho khách hàng về cách thức phản ánh sự cố mất an toàn thông tin mạng. Bên cạnh đó, thực hiện rà soát đảm bảo các yêu cầu tại Khoản 12 Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 7-6-2019 của Thủ tướng Chính phủ; nghiêm túc tuân thủ các yêu cầu điều phối của Sở Thông tin và Truyền thông và Cơ quan điều phối quốc gia trong các hoạt động ứng cứu xử lý sự cố trên địa bàn thành phố. Cảnh báo cho khách hàng các nguy cơ, sự cố an toàn thông tin mạng trên diện rộng hoặc khi phát hiện nguy cơ, sự cố an toàn thông tin mạng liên quan tới khách hàng; hỗ trợ khách hàng úng cứu, xử lý sự cố an toàn thông tin mạng liên quan tới dịch vụ do doanh nghiệp cung cấp.

Theo "Trang thông tin điện tử CATP Đà Nẵng"

Tin cùng chuyên mục

Liên kết web Liên kết web

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 9 6 7 7 1 1 3
Hôm nay: 2.328
Hôm qua: 5.572
Tuần này: 2.328
Tháng này: 84.448
Tổng cộng: 9.677.113