Làm tốt chính sách, bảo đảm quyền lợi cho cán bộ, chiến sỹ

Thứ sáu, ngày 29/9/2017 13h28'

Ngày 28/9/2017, tại Đà Nẵng, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân (CAND) tổ chức tập huấn công tác chính sách, bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trong CAND năm 2017. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Cùng với việc nhìn nhận, đánh giá những kết quả quan trọng đã đạt được trong công tác chính sách, BHXH, BHYT năm 2017, Hội nghị đã chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục. Trong đó, có việc quản lý, thu chi BHYT, BHXH chưa thống nhất về một mối; công tác lập hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, đổi thẻ BHYT còn chậm. Nhiều đơn vị chưa thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo định kỳ theo quy định, ảnh hưởng đến công tác lập dự toán, kế hoạch thu chi và thanh quyết toán tài chính BHYT; việc tổ chức công tác chính sách ở các đơn vị, địa phương có lúc còn chưa kịp thời; một số văn bản về chế độ, chính sách được ban hành chậm...

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại Hội nghị.

Những hạn chế trên có nguyên nhân do một số bất cập trong việc quản lý, tổ chức thực hiện. Một số cơ quan y tế tuyến cơ sở, cơ sở y tế ngoài công lập chưa hiểu hết chế độ, chính sách BHYT đối với cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng Công an khi đến điều trị. Đội ngũ cán bộ làm công tác chính sách ở một số địa phương phải kiêm nhiệm, kinh nghiệm còn hạn chế nên việc nắm bắt và hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách (đặc biệt là các chế độ, chính sách mới) chưa kịp thời, chưa đúng quy định...

Từ những hạn chế, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác chính sách, BHXH, BHYT, các đại biểu dự Hội nghị đã thảo luận, trao đổi và nêu nhiều kiến nghị để tiếp tục đổi mới, làm tốt hơn nữa công tác chính sách, đảm bảo quyền lợi chính đáng của cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng Công an. Hội nghị cũng phổ biến một số vấn đề mới về chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp triển khai trong năm 2017; triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc, Chỉ thị của Bộ trưởng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Công an các cấp trong tổ chức thực hiện BHYT đối với cán bộ, chiến sỹ; một số vấn đề cần lưu ý trong thực hiện chính sách BHYT, BHXH và chính sách người có công trong CAND…

Các đại biểu dự Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh về tầm quan trọng của công tác chính sách, BHYT, BHXH; đồng thời yêu cầu các cơ quan và đội ngũ cán bộ, chiến sỹ chuyên trách trong lực lượng CAND khắc phục những tồn tại, hạn chế; vận dụng đầy đủ, chính xác các quy định, làm tốt hơn nữa công tác chính sách để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng. Nhân dịp này, đồng chí Thứ trưởng cũng biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các đơn vị và đội ngũ cán bộ làm công tác chính sách, BHXH, BHYT trong CAND, qua đó giúp cán bộ, chiến sỹ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...

Theo "Cổng thông tin điện tử Bộ Công an"

Tin cùng chuyên mục