Tăng cường thực hiện công tác dân vận, quy chế dân chủ

Thứ tư, ngày 30/9/2020

Đà Nẵng - Sáng 29-9, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 65-KL/TW ngày 4-3-2010 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 114-KL/TW ngày 14-7-2015 của Ban Bí thư gắn với tổng kết Đề án của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về "Nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước các cấp".

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận chính quyền giai đoạn 2016-2020.

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, từ năm 2010 đến nay qua thực hiện Kết luận 65 của Ban Bí thư, cấp ủy chính quyền, Mặt trận và đoàn thể TP đã tập trung xây dựng tốt quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở, huy động sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và nhiệm vụ chính trị của TP. Công tác đối thoại, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của nhân dân được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc và trở thành nền nếp tại UBND các phường, xã. Hiện nay các phường, xã đều có ban thanh tra nhân dân với 621 thành viên nêu cao vai trò giám sát và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Cùng với việc thực hiện tốt quy chế dân chủ, trong 5 năm qua, Thành ủy Đà Nẵng cũng đã tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác dân vận. Trong quá trình triển khai thực hiện, nhiều địa phương, đơn vị đã triển khai tốt việc lồng ghép công tác dân vận với việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của địa phương, đơn vị mình, nhất là gắn công tác dân vận với việc thực hiện cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. TP kết hợp thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống người dân, nổi bật là tập trung giúp đỡ hàng ngàn hộ nghèo, đưa ra các đề án giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 về đích trước 2 năm theo chuẩn thành phố. Chủ trương giúp Hòa Vang xây dựng nông thôn mới được triển khai thực hiện hiệu quả, đã huy động được 157 lượt cơ quan, địa phương, đơn vị tham gia hỗ trợ với tổng kinh phí gần 169,8 tỷ đồng...

Bên cạnh đó, các chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình thành phố "4 an", "5 không", "3 có" cũng được thực hiện tích cực. Nhờ đó, các tầng lớp nhân dân đã đồng thuận và tích cực tham gia, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của TP.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng nhận định, trong 10 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đà Nẵng đã triển khai thực hiện nghiêm túc các kết luận 65-KL/TW và số 114-KL/TW của Ban Bí thư T.Ư Đảng. Nhờ được sự đồng hành, ủng hộ, đoàn kết của người dân về các chủ trương của Đảng, hiệu quả thực hiện công tác dân vận, dân chủ luôn rất cao. Trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu phải luôn nghiêm túc, dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác lãnh đạo của Đảng, hoạt động quản lý, điều hành của các cơ quan Nhà nước; giám sát đạo đức công chức, văn hóa công sở, thái độ của cán bộ khi làm việc với nhân dân.

Tại Hội nghị, UBND TP Đà Nẵng đã tặng Bằng khen cho 18 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2015-2020; tặng Bằng khen 16 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận chính quyền giai đoạn 2016-2020.

Theo "Báo Công an TP Đà Nẵng - CADN Online"

Tin cùng chuyên mục