Công an thành phố Đà Nẵng triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2021”

 

Thực hiện Quyết định số 406/QĐ-TTg ngày 22/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Danh mục dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công (DVC) quốc gia năm 2021" và Kế hoạch của Bộ Công an, ngày 10/6/2021, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng (CATP) đã ban hành Kế hoạch số 155/KH-CATP-PTM triển khai thực hiện Quyết định số 406/QĐ-TTg ngày 22/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ thử nghiệm, đưa vào khai thác sử dụng các DVCTT trên Cổng DVC Bộ Công an và Cổng DVC Quốc gia.

Theo đó, năm 2021, Bộ Công an sẽ ưu tiên cung cấp trên Cổng DVC quốc gia (dichvucong.gov.vn) 11 DVCTT mức độ 3, 4 thuộc 04 lĩnh vực: Cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân; đăng ký, quản lý cư trú; quản lý xuất, nhập cảnh; đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; Ưu tiên cung cấp trên Cổng DVC Bộ Công an (dichvucong.bocongan.gov.vn) đối với các DVCTT mức độ 3, 4 trên các lĩnh vực: quản lý xuất, nhập cảnh; đăng ký, quản lý cư trú; cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân; đăng ký, quản lý con dấu; phòng cháy, chữa cháy theo hướng xây dựng mới các DVCTT, đồng thời mở rộng đối với các DVCTT hiện có và tích hợp từ Cổng DVC Quốc gia sang (đối với các DVCTT lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú và cấp, quản lý Căn cước công dân).

Danh mục DVCTT thuộc thẩm quyền giải quyết của CATP sẽ được Bộ Công an cung cấp trên Cổng DVC quốc gia và Cổng DVC Bộ Công an bao gồm:

* Trên Cổng DVC quốc gia:

- Cấp, cấp lại, đổi thẻ Căn cước công dân;

- Xác nhận số chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân;

- Đăng ký thường trú;

- Đăng ký tạm trú;

- Khai báo tạm vắng;

- Thông báo lưu trú;

- Liên thông đăng ký khai sinh – đăng ký thường trú – cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi;

- Liên thông đăng ký khai tử – xóa đăng ký thường trú – trợ cấp mai táng phí;

- Cấp hộ chiếu phổ thông;

- Đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy;

- Nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ (mở rộng đối với hình thức phạt nguội), đường thủy, đường sắt.

* Trên Cổng DVC Bộ Công an:

- Các DVCTT lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú; cấp, quản lý Căn cước công dân (sau khi được tích hợp từ Cổng DVC Quốc gia sang);

- Các DVC trực tuyến mức độ 3 trên lĩnh vực đăng ký, quản lý con dấu;

- Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ;

- Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy, chữa cháy;

- Cấp đổi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy, chữa cháy;

- Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy, chữa cháy;

- Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy;

- Cấp đổi giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy;

- Cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy;

- Cấp giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy nổ loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp);

- Cấp lại giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy nổ loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp);

- Cấp giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy nổ trên đường sắt (trừ vật liệu nổ công nghiệp).

Dự kiến, thời gian đầu, các DVCTT sẽ được áp dụng thử nghiệm 01 tháng trên Cổng DVC Bộ Công an để cá nhân, tổ chức sử dụng thử, cho ý kiến đánh giá trước khi được hoàn thiện, đưa vào vận hành chính thức.

Song song với việc tích hợp, cung cấp DVC trực tuyến, các kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) bằng văn bản giấy còn hiệu lực đến ngày 31/12/2025 sẽ được số hóa sang dữ liệu điện tử để xây dựng, hình thành cơ sở dữ liệu phục vụ công tác giải quyết TTHC trên môi trường điện tử theo quy định của Chính phủ.

CATP kỳ vọng việc tăng cường cung cấp và thực hiện các DVCTT trên Cổng DVC quốc gia và Cổng DVC Bộ Công an sẽ góp phần quan trọng đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của tiến trình xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh; công khai, minh bạch quá trình giải quyết TTHC; tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho cá nhân, tổ chức thực hiện TTHC; nâng cao chất lượng giải quyết TTHC và sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với chất lượng cung cấp DVCTT của CATP.

Theo "Trang thông tin điện tử CATP Đà Nẵng"

Tin cùng chuyên mục