Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

Tên
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực

STT
1 Cấp giấy chuyển hộ khẩu Đăng ký quản lý cư trú
2 Cấp lại sổ hộ khẩu Đăng ký quản lý cư trú
3 Cấp lại sổ tạm trú tại Công an cấp xã Đăng ký quản lý cư trú
4 Cấp đổi sổ hộ khẩu Đăng ký quản lý cư trú
5 Cấp đổi sổ tạm trú tại Công an cấp xã Đăng ký quản lý cư trú
6 Gia hạn tạm trú tại Công an cấp xã Đăng ký quản lý cư trú
7 Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật Đăng ký quản lý cư trú
8 Hủy bỏ đăng ký tạm trú trái pháp luật tại Công an cấp xã Đăng ký quản lý cư trú
9 Khai báo tạm vắng tại Công an cấp xã Đăng ký quản lý cư trú
10 Lưu trú và tiếp nhận lưu trú tại Công an cấp xã Đăng ký quản lý cư trú
11 Tách sổ hộ khẩu Đăng ký quản lý cư trú
12 Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú Đăng ký quản lý cư trú
13 Xóa đăng ký thường trú Đăng ký quản lý cư trú
14 Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu Đăng ký quản lý cư trú
15 Điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú tại Công an cấp xã Đăng ký quản lý cư trú
16 Đăng ký thường trú Đăng ký quản lý cư trú
17 Đăng ký tạm trú tại Công an cấp xã Đăng ký quản lý cư trú

Liên kết web Liên kết web

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 9 1 5 0 0 7 9
Hôm nay: 994
Hôm qua: 3.128
Tuần này: 0
Tháng này: 4.122
Tổng cộng: 9.150.079