Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

Tên
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực

STT
1 Cấp "Giấy chứng nhận đối tượng được hưởng chế độ miễn học phí" cho con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân Chính sách
2 Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế Chính sách
3 Cấp thẻ bảo hiểm y tế Chính sách
4 Cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế Chính sách
5 Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân tại Công an cấp huyện Chính sách
6 Trợ cấp khó khăn đột xuất cho thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân Chính sách
7 Xét công nhận liệt sỹ, cấp bằng “Tổ quốc ghi công” và “Giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ” đối với liệt sỹ và thân nhân liệt sỹ tại Công an cấp tỉnh Chính sách
8 Xét công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 và người hoạt động cách mạng từ 01/01/1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19/8/1945 tại Công an cấp tỉnh Chính sách
9 Xét công nhận người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày tại Công an cấp tỉnh Chính sách
10 Xét công nhận người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc tại Công an cấp tỉnh Chính sách

Liên kết web Liên kết web

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 8 4 4 8 7 1 6
Today: 2.212
Yesterday: 2.215
This week: 14.608
This month: 24.297
Total: 8.448.716