Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

Tên
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực

STT
1 Đăng ký thường trú Đăng ký quản lý cư trú
2 Hủy bỏ đăng ký tạm trú trái pháp luật tại Công an cấp xã Đăng ký quản lý cư trú
3 Gia hạn tạm trú tại Công an cấp xã Đăng ký quản lý cư trú
4 Lưu trú và tiếp nhận lưu trú tại Công an cấp xã Đăng ký quản lý cư trú
5 Khai báo tạm vắng tại Công an cấp xã Đăng ký quản lý cư trú
6 Điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú tại Công an cấp xã Đăng ký quản lý cư trú
7 Tách sổ hộ khẩu Đăng ký quản lý cư trú
8 Xóa đăng ký thường trú Đăng ký quản lý cư trú
9 Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu Đăng ký quản lý cư trú
10 Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật Đăng ký quản lý cư trú
11 Cấp đổi sổ tạm trú tại Công an cấp xã Đăng ký quản lý cư trú
12 Cấp giấy chuyển hộ khẩu Đăng ký quản lý cư trú
13 Cấp lại sổ tạm trú tại Công an cấp xã Đăng ký quản lý cư trú
14 Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú Đăng ký quản lý cư trú
15 Cấp đổi sổ hộ khẩu Đăng ký quản lý cư trú
16 Cấp lại sổ hộ khẩu Đăng ký quản lý cư trú
17 Đăng ký tạm trú tại Công an cấp xã Đăng ký quản lý cư trú

Liên kết web Liên kết web

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 9 7 5 6 2 0 3
Today: 460
Yesterday: 7.224
This week: 17.698
This month: 24.073
Total: 9.756.203