Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

Tên
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực

STT
91 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh tại Công an cấp huyện Quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT
92 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện Quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT
93 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp tỉnh Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
94 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
95 Cấp lại Chứng minh nhân dân (9 số) tại Công an cấp tỉnh Cấp, quản lý Chứng minh nhân dân
96 Cấp lại Chứng minh nhân dân (9 số) tại Công an các quận, huyện Cấp, quản lý Chứng minh nhân dân
97 Cấp hộ chiếu phổ thông Quản lý xuất, nhập cảnh
98 Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ (BV1) Quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT
99 Cấp giấy xác nhận đăng ký vũ khí thô sơ Quản lý vũ khí, VL nổ và công cụ hỗ trợ
100 Cấp giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ Quản lý vũ khí, VL nổ và công cụ hỗ trợ

Liên kết web Liên kết web

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 8 4 4 4 9 7 7
Today: 688
Yesterday: 2.061
This week: 10.869
This month: 20.558
Total: 8.444.977