Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

Tên
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực

STT
11 Đăng ký thường trú Đăng ký quản lý cư trú
12 Đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Công an cấp tỉnh Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
13 Đăng ký sang tên mô tô, xe gắn máy trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
14 Đăng ký mô tô, xe gắn máy từ tỉnh khác chuyển đến tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
15 Đăng ký mô tô, xe gắn máy tạm thời tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
16 Điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú tại Công an cấp xã Đăng ký quản lý cư trú
17 Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu Đăng ký quản lý cư trú
18 Điều chỉnh giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp Quản lý vũ khí, VL nổ và công cụ hỗ trợ
19 Xóa đăng ký thường trú Đăng ký quản lý cư trú
20 Xét trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học tại Công an cấp tỉnh Chính sách

Liên kết web Liên kết web

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 8 4 4 5 1 0 3
Today: 814
Yesterday: 2.061
This week: 10.995
This month: 20.684
Total: 8.445.103