Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy

Số văn bản Trích yếu
Cấp ban hành Cơ quan ban hành

STT Số văn bản Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Đính kèm Lượt tải
21 57/2015/TT-BCA Bộ Công an Test Giao thông Thông tư hướng dẫn về trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ 26/10/2015 0
22 54/2015/TT-BCA Bộ Công an Test Giao thông Thông tư bổ sung Điều 25a vào Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe 22/10/2015 0
23 80/2015/QH13 Quốc hội Test Bổ trợ tư pháp Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 22/06/2015 0
24 24/2015/NĐ-CP Chính phủ Test Giao thông Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa 27/02/2015 0
25 64/2014/QH13 Quốc hội Test Dân sự Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự 25/11/2014 0
26 66/2014/QH13 Quốc hội Test Xây dựng - Bất động sản Luật Kinh doanh bất động sản 25/11/2014 0
27 62/2014/QH13 Quốc hội Test Bổ trợ tư pháp Luật tổ chức Tòa án nhân dân 24/11/2014 0
28 25 Cơ quan khác Test Dân sự Thử nghiệm 24/11/2014 0
29 63/2014/QH13 Chính phủ Test Bổ trợ tư pháp Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 24/11/2014 0
30 57/2014/QH13 Quốc hội Test Bổ trợ tư pháp Luật Tổ chức Quốc hội 20/11/2014 0

Liên kết web Liên kết web

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 9 1 4 7 0 3 3
Today: 1.076
Yesterday: 4.095
This week: 20.214
This month: 1.076
Total: 9.147.033