Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy

Số văn bản Trích yếu
Cấp ban hành Cơ quan ban hành

STT Số văn bản Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Đính kèm Lượt tải
61 HP Quốc hội Test Bổ trợ tư pháp Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam 28/11/2013 0
62 NQ 64/2013/QH Quốc hội Test Bổ trợ tư pháp Nghị quyết quy định một số điểm thi hành hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam 28/11/2013 0
63 18/2013/TT-BTP Bộ Tư pháp Test Bổ trợ tư pháp Thông tư hướng dẫn cách tính thời gian thực hiện và thủ tục thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý 20/11/2013 0
64 125/2013/NĐ-CP Chính phủ Test Dân sự Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2009/NĐ-CP, ngày 13/7/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự 14/10/2013 0
65 14/2013/QCLN/ BTP-BC Bộ Tư pháp Test Dân sự Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự 09/10/2013 0
66 18/2013/TT-BGTVT Bộ Giao thông vận tải Test Giao thông Thông tư quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ 06/08/2013 0
67 17/2013/TT-BGTVT Bộ Giao thông vận tải Test Giao thông Thông tư quy định về quản lý và bảo trì công trình đường thủy nội địa 05/08/2013 0
68 85/2013/NĐ-CP Chính phủ Test Bổ trợ tư pháp Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành luật giám định tư pháp 29/07/2013 0
69 11/2013/TTLT-BTP-BCA Quốc hội Test Bổ trợ tư pháp Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng 04/07/2013 0
70 12/2013/TT-BCA Bộ Công an Test Giao thông Thông tư sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 20 Thông tư số 36/2010/TT-BCA ngày 12/10/2010 quy định về đăng ký xe 01/03/2013 0

Liên kết web Liên kết web

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 9 7 4 6 8 7 9
Today: 4.029
Yesterday: 4.345
This week: 8.374
This month: 14.749
Total: 9.746.879