Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy

Số văn bản Trích yếu
Cấp ban hành Cơ quan ban hành

STT Số văn bản Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Đính kèm Lượt tải
81 07/2012/QH13 Quốc hội Test Ngân hàng - Chứng khoán - Tài chính Luật Phòng, chống rửa tiền 18/06/2012 0
82 08/2012/QH13 Quốc hội Test Giáo dục - Đào tạo Luật Giáo dục đại học 18/06/2012 0
83 01/2012/NQ-HĐTP Tòa án nhân dân tối cao Test Hành chính Nghị quyết hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về án phí, lệ phí tòa án 13/06/2012 0
84 01/2012/NQ-HDTP Tòa án nhân dân tối cao Test Hành chính Nghị quyết hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về án phí, lệ phí tòa án 13/06/2012 0
85 03/2012/TTLT-BTP-BCA Bộ Tư pháp Test Dân sự Thông tư liên tịch quy định cụ thể việc phối hợp bảo vệ cưỡng chế trong thi hành án dân sự 30/03/2012 0
86 02/2012/UBTVQH13 Ủy ban thường vụ Quốc hội Test Bổ trợ tư pháp Chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng 28/03/2012 0
87 06/2012/NĐ-CP Chính phủ Test Bổ trợ tư pháp Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực 02/02/2012 0
88 01/2011/NQ-HĐTP Tòa án nhân dân tối cao Test Hành chính Nghị quyết hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị quyết số 56/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội về việc thi hành Luật tố tụng hành chính 29/07/2011 0
89 02/2011/NQ-HDTP Tòa án nhân dân tối cao Test Hành chính Nghị quyết hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Tố tụng hành chính 29/07/2011 0
90 65/2011/QH12 Quốc hội Test Dân sự Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự 29/03/2011 0

Liên kết web Liên kết web

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 9 7 4 6 6 2 0
Today: 3.770
Yesterday: 4.345
This week: 8.115
This month: 14.490
Total: 9.746.620