Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

Tên
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực

STT
16 Cấp giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao Quản lý vũ khí, VL nổ và công cụ hỗ trợ
17 Cấp giấy phép mua công cụ hỗ trợ Quản lý vũ khí, VL nổ và công cụ hỗ trợ
18 Cấp giấy phép mua vũ khí thô sơ Quản lý vũ khí, VL nổ và công cụ hỗ trợ

Liên kết web Liên kết web

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 8 4 3 6 8 5 1
Today: 2.743
Yesterday: 1.505
This week: 2.743
This month: 12.432
Total: 8.436.851