Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy

Số văn bản Trích yếu
Cấp ban hành Cơ quan ban hành

STT Số văn bản Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Đính kèm Lượt tải
1 114/2016/NĐ-CP Chính phủ Bổ trợ tư pháp Nghị định số 114/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài 08/07/2016 0
2 71/2016/NĐ-CP Chính phủ Test Hành chính Nghị định số 71/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án 01/07/2016 0
3 62/2016/NĐ-CP Chính phủ Test Xây dựng - Bất động sản Nghị định số 62/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng 01/07/2016 0
4 78/2016/NĐ-CP Chính phủ Test Giao thông Nghị định số 78/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa 01/07/2016 0
5 58/2016/NĐ-CP Chính phủ Test Dân sự Nghị định số 58/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Nghị định quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự 01/07/2016 0
6 46/2016/NĐ-CP Chính phủ Test Giao thông Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt 26/05/2016 0
7 13/2016/TT-BCA Bộ Công an Test Bổ trợ tư pháp Thông tư quy định thực hiện nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa của lực lượng Công an nhân dân 10/03/2016 0
8 11/2016/TT-BCA Bộ Công an Test Bổ trợ tư pháp Thông tư quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân 04/03/2016 0
9 07/2016/TT-BCA Bộ Công an Test Bổ trợ tư pháp Thông tư quy định chi tiết một số điều 8 của Luật căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP 01/02/2016 0
10 ND 08/2016/NĐ-CP Chính phủ Test Bổ trợ tư pháp Nghị định Quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân 25/01/2016 0
11 ND 05/2016/NĐ-CP Chính phủ Test Bổ trợ tư pháp Nghị định Quy định chế độ, chính sách đối với thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân 11/01/2016 0
12 ND 03/2016/NĐ-CP Chính phủ Test Bổ trợ tư pháp Nghị định Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ 05/01/2016 0
13 01/2016/TT-BCA Bộ Công an Test Giao thông Thông tư Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông 04/01/2016 0
14 ND 137/2015/NĐ-CP Chính phủ Test Bổ trợ tư pháp Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân 31/12/2015 0
15 66/2015/TT-BCA Bộ Công an Test Bổ trợ tư pháp Thông tư quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 15/12/2015 0
16 L93/2015/QH13 Quốc hội Test Hành chính Luật tố tụng hành chính 25/11/2015 0
17 L92/2015/QH13 Quốc hội Test Dân sự Luật tố tụng dân sự 25/11/2015 0
18 L91/2015/QH13 Quốc hội Test Dân sự Bộ Luật dân sự 24/11/2015 0
19 L88/2015/QH13 Chính phủ Test Bổ trợ tư pháp Luật Kế toán 20/11/2015 0
20 ND 123/2015/NĐ-CP Chính phủ Test Bổ trợ tư pháp Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch 15/11/2015 0
21 57/2015/TT-BCA Bộ Công an Test Giao thông Thông tư hướng dẫn về trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ 26/10/2015 0
22 54/2015/TT-BCA Bộ Công an Test Giao thông Thông tư bổ sung Điều 25a vào Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe 22/10/2015 0
23 80/2015/QH13 Quốc hội Test Bổ trợ tư pháp Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 22/06/2015 0
24 24/2015/NĐ-CP Chính phủ Test Giao thông Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa 27/02/2015 0
25 64/2014/QH13 Quốc hội Test Dân sự Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự 25/11/2014 0
26 66/2014/QH13 Quốc hội Test Xây dựng - Bất động sản Luật Kinh doanh bất động sản 25/11/2014 0
27 62/2014/QH13 Quốc hội Test Bổ trợ tư pháp Luật tổ chức Tòa án nhân dân 24/11/2014 0
28 25 Cơ quan khác Test Dân sự Thử nghiệm 24/11/2014 0
29 63/2014/QH13 Chính phủ Test Bổ trợ tư pháp Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 24/11/2014 0
30 57/2014/QH13 Quốc hội Test Bổ trợ tư pháp Luật Tổ chức Quốc hội 20/11/2014 0

Liên kết web Liên kết web

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 8 8 9 0 5 5 7
Today: 1.033
Yesterday: 4.629
This week: 1.033
This month: 59.786
Total: 8.890.557