Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

Tên
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực

STT
91 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh tại Công an cấp huyện Quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT
92 Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện tại Công an cấp huyện Quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT
93 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện tại Công an cấp huyện Quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT
94 Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ (BV1) Quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT
95 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện Quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT
96 Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện Quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT
97 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện Quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT
98 Giải quyết thủ tục làm con dấu thu nhỏ, dấu nổi, dấu xi và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu Đăng ký, quản lý con dấu
99 Giải quyết thủ tục làm con dấu thứ hai và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu Đăng ký, quản lý con dấu
100 Giải quyết thủ tục làm con dấu mới và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu Đăng ký, quản lý con dấu

Liên kết web Liên kết web

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 9 3 0 4 1 3 1
Today: 2.954
Yesterday: 3.932
This week: 2.954
This month: 19.153
Total: 9.304.131