Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

Tên
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực

STT
91 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện Quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT
92 Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân tại Công an cấp huyện Khiếu nại tố cáo
93 Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an) tại Công an phường Khiếu nại tố cáo
94 Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an) tại Công an phường Khiếu nại tố cáo
95 Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân tại Công an cấp tỉnh Khiếu nại tố cáo
96 Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính đối với lực lượng Công an nhân dân tại Công an cấp tỉnh Khiếu nại tố cáo
97 Cấp Chứng minh nhân dân (9 số) tại Công an cấp tỉnh Cấp, quản lý Chứng minh nhân dân
98 Cấp Chứng minh nhân dân (9 số) tại Công an các quận, huyện Cấp, quản lý Chứng minh nhân dân
99 Cấp lại Chứng minh nhân dân (9 số) tại Công an các quận, huyện Cấp, quản lý Chứng minh nhân dân
100 Đổi Chứng minh nhân dân (9 số) tại Công an các quận, huyện Cấp, quản lý Chứng minh nhân dân

Liên kết web Liên kết web

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 9 6 6 0 4 3 7
Today: 2.532
Yesterday: 4.141
This week: 18.844
This month: 67.772
Total: 9.660.437