Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

Tên
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực

STT
101 Giải quyết thủ tục làm con dấu có biểu tượng, chữ nước ngoài, tên viết tắt và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu Đăng ký, quản lý con dấu
102 Giải quyết thủ tục làm lại con dấu và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu Đăng ký, quản lý con dấu
103 Giải quyết thủ tục đổi con dấu và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu Đăng ký, quản lý con dấu
104 Cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam Quản lý xuất, nhập cảnh
105 Cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới cho người nước ngoài tại Công an cấp tỉnh Quản lý xuất, nhập cảnh
106 Cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam Quản lý xuất, nhập cảnh
107 Khai báo tạm trú cho người nước ngoài của cơ sở lưu trú là khách sạn với Công an cấp tỉnh qua mạng máy tính Quản lý xuất, nhập cảnh
108 Gia hạn tạm trú cho người đã được cấp giấy miễn thị thực. Quản lý xuất, nhập cảnh
109 Khai báo tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam tại Công an cấp xã Quản lý xuất, nhập cảnh
110 Cấp hộ chiếu phổ thông Quản lý xuất, nhập cảnh
111 Cấp giấy xác nhận nhân sự của công dân Việt Nam ở nước ngoài Quản lý xuất, nhập cảnh
112 Đăng ký thường trú tại Việt Nam đối với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài Quản lý xuất, nhập cảnh
113 Khai báo tạm trú cho người nước ngoài của cơ sở lưu trú không phải là khách sạn với Công an cấp Quản lý xuất, nhập cảnh
114 Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam Quản lý xuất, nhập cảnh
115 Cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam Quản lý xuất, nhập cảnh
116 Cấp đổi thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh Quản lý xuất, nhập cảnh
117 Cấp lại thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh Quản lý xuất, nhập cảnh
118 Cấp lại giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam Quản lý xuất, nhập cảnh
119 Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh Quản lý xuất, nhập cảnh
120 Cấp giấy chứng nhận về nước cho nạn nhân là công dân Việt Nam bị mua bán ra nước ngoài tại Công an cấp tỉnh Quản lý xuất, nhập cảnh

Liên kết web Liên kết web

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 8 2 0 0 2 0 2
Today: 421
Yesterday: 11.062
This week: 38.437
This month: 11.483
Total: 8.200.202