Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

Tên
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực

STT
1 Cấp phù hiệu kiểm soát cho xe ô tô mang biển số khu kinh tế - thương mại đặc biệt, khu kinh tế cửa khẩu quốc tế theo quy định của Chính phủ vào hoạt động trong nội địa Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
2 Đổi giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
3 Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp tỉnh Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
4 Sang tên, di chuyển xe đi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác tại Công an cấp tỉnh Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
5 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp tỉnh Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
6 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
7 Đăng ký xe tạm thời tại Công an cấp tỉnh Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
8 Đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
9 Đăng ký mô tô, xe gắn máy tạm thời tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
10 Đăng ký mô tô, xe gắn máy từ tỉnh khác chuyển đến tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
11 Đăng ký xe từ tỉnh khác chuyển đến tại Công an cấp tỉnh Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
12 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp tỉnh Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
13 Đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Công an cấp tỉnh Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
14 Sang tên, di chuyển mô tô, xe gắn máy đi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
15 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
16 Thủ tục đăng ký, cấp biển số xe mô tô điện, xe máy điện tại Công an cấp huyện Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
17 Thủ tục đăng ký, cấp biển số xe mô tô điện, xe máy điện tại Phòng Cảnh sát giao thông Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
18 Đăng ký, cấp biển số xe tại Công an cấp tỉnh Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
19 Đăng ký sang tên mô tô, xe gắn máy trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
20 Cấp giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
21 Giải quyết thủ tục làm con dấu thu nhỏ, dấu nổi, dấu xi và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu Đăng ký, quản lý con dấu
22 Giải quyết thủ tục làm con dấu thứ hai và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu Đăng ký, quản lý con dấu
23 Giải quyết thủ tục làm con dấu mới và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu Đăng ký, quản lý con dấu
24 Giải quyết thủ tục làm con dấu có biểu tượng, chữ nước ngoài, tên viết tắt và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu Đăng ký, quản lý con dấu
25 Giải quyết thủ tục làm lại con dấu và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu Đăng ký, quản lý con dấu
26 Giải quyết thủ tục đổi con dấu và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu Đăng ký, quản lý con dấu
27 Đăng ký thường trú Đăng ký quản lý cư trú
28 Hủy bỏ đăng ký tạm trú trái pháp luật tại Công an cấp xã Đăng ký quản lý cư trú
29 Gia hạn tạm trú tại Công an cấp xã Đăng ký quản lý cư trú
30 Lưu trú và tiếp nhận lưu trú tại Công an cấp xã Đăng ký quản lý cư trú
31 Khai báo tạm vắng tại Công an cấp xã Đăng ký quản lý cư trú
32 Điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú tại Công an cấp xã Đăng ký quản lý cư trú
33 Tách sổ hộ khẩu Đăng ký quản lý cư trú
34 Xóa đăng ký thường trú Đăng ký quản lý cư trú
35 Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu Đăng ký quản lý cư trú
36 Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật Đăng ký quản lý cư trú
37 Cấp đổi sổ tạm trú tại Công an cấp xã Đăng ký quản lý cư trú
38 Cấp giấy chuyển hộ khẩu Đăng ký quản lý cư trú
39 Cấp lại sổ tạm trú tại Công an cấp xã Đăng ký quản lý cư trú
40 Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú Đăng ký quản lý cư trú
41 Cấp đổi sổ hộ khẩu Đăng ký quản lý cư trú
42 Cấp lại sổ hộ khẩu Đăng ký quản lý cư trú
43 Đăng ký tạm trú tại Công an cấp xã Đăng ký quản lý cư trú
44 Tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Tổ chức cán bộ
45 Tuyển lao động hợp đồng trong Công an nhân dân Tổ chức cán bộ
46 Tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân Tổ chức cán bộ
47 Tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân tại Công an cấp tỉnh Tổ chức cán bộ
48 Cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam Quản lý xuất, nhập cảnh
49 Cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới cho người nước ngoài tại Công an cấp tỉnh Quản lý xuất, nhập cảnh
50 Cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam Quản lý xuất, nhập cảnh

Liên kết web Liên kết web

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 7 0 5 1 6 7 8
Today: 11.263
Yesterday: 12.523
This week: 75.066
This month: 46.961
Total: 7.051.678