Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy

Trích yếu nội dung
Thông tư quy định việc thành lập; nhiệm vụ, quyền hạn của bộ phận tham mưu về công tác thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải
Nội dung chi tiết
/documents/21627/64201/642013TT-BGTVT-TT64.pdf/076bc652-15a5-4317-a8b2-aea1b84d38d7
Đính kèm:

Liên kết web Liên kết web

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 9 2 8 2 7 7 6
Today: 1.799
Yesterday: 5.007
This week: 10.714
This month: 68.220
Total: 9.282.776