Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy

Số văn bản Trích yếu
Cấp ban hành Cơ quan ban hành

STT Số văn bản Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Đính kèm Lượt tải
61 HP Quốc hội Test Bổ trợ tư pháp Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam 28/11/2013 0
62 NQ 64/2013/QH Quốc hội Test Bổ trợ tư pháp Nghị quyết quy định một số điểm thi hành hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam 28/11/2013 0
63 18/2013/TT-BTP Bộ Tư pháp Test Bổ trợ tư pháp Thông tư hướng dẫn cách tính thời gian thực hiện và thủ tục thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý 20/11/2013 0
64 125/2013/NĐ-CP Chính phủ Test Dân sự Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2009/NĐ-CP, ngày 13/7/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự 14/10/2013 0
65 14/2013/QCLN/ BTP-BC Bộ Tư pháp Test Dân sự Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự 09/10/2013 0
66 18/2013/TT-BGTVT Bộ Giao thông vận tải Test Giao thông Thông tư quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ 06/08/2013 0
67 17/2013/TT-BGTVT Bộ Giao thông vận tải Test Giao thông Thông tư quy định về quản lý và bảo trì công trình đường thủy nội địa 05/08/2013 0
68 85/2013/NĐ-CP Chính phủ Test Bổ trợ tư pháp Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành luật giám định tư pháp 29/07/2013 0
69 11/2013/TTLT-BTP-BCA Quốc hội Test Bổ trợ tư pháp Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng 04/07/2013 0
70 12/2013/TT-BCA Bộ Công an Test Giao thông Thông tư sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 20 Thông tư số 36/2010/TT-BCA ngày 12/10/2010 quy định về đăng ký xe 01/03/2013 0
71 06/2013/TTLT-BKHCN-B Bộ Giao thông vận tải Test Giao thông Thông tư liên tịch quy định về sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm cho người đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy 28/02/2013 0
72 07/2013/TTLT-BTP-BCA Bộ Tư pháp Test Dân sự Thông tư liên tịch hướng dẫn trình tự, thủ tục thu, nộp, quản lý tiền, giấy tờ của người phải thi hành án dân sự và trả tiền, giấy tờ cho người được thi hành án dân sự là phạm nhân 06/02/2013 0
73 14/2013/NĐ-CP Chính phủ Test Bổ trợ tư pháp Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trợ giúp pháp lý 05/02/2013 0
74 10/2013/NĐ-CP Chính phủ Test Giao thông Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 11/01/2013 0
75 04/2013/NĐ-CP Chính phủ Test Bổ trợ tư pháp Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng 07/01/2013 0
76 01/2013/TT-BTP Bộ Tư pháp Test Dân sự Thông tư hướng dẫn Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự 03/01/2013 0
77 56/2012/TT-BGTVT Bộ Giao thông vận tải Test Giao thông Thông tư quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ 27/12/2012 0
78 20/2012/QH13 Quốc hội Test Bổ trợ tư pháp Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư 20/11/2012 0
79 03/2012/TTLT-VKSNDTC Quốc hội Test Hành chính Thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Tố tụng hành chính về kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng hành chính 01/08/2012 0
80 13/2012/QH13 Quốc hội Test Bổ trợ tư pháp Luật giám định tư pháp 20/06/2012 0

Liên kết web Liên kết web

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 8 8 8 2 6 9 1
Today: 1.288
Yesterday: 2.558
This week: 8.178
This month: 51.920
Total: 8.882.691