Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

Tên
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực

STT
51 Khai báo tạm trú cho người nước ngoài của cơ sở lưu trú là khách sạn với Công an cấp tỉnh qua mạng máy tính Quản lý xuất, nhập cảnh
52 Khai báo tạm trú cho người nước ngoài của cơ sở lưu trú không phải là khách sạn với Công an cấp Quản lý xuất, nhập cảnh
53 Hủy bỏ đăng ký tạm trú trái pháp luật tại Công an cấp xã Đăng ký quản lý cư trú
54 Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật Đăng ký quản lý cư trú
55 Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân tại Công an cấp tỉnh Khiếu nại tố cáo
56 Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân tại Công an cấp huyện Khiếu nại tố cáo
57 Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an) tại Công an phường Khiếu nại tố cáo
58 Giải quyết thủ tục đổi con dấu và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu Đăng ký, quản lý con dấu
59 Giải quyết thủ tục làm lại con dấu và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu Đăng ký, quản lý con dấu
60 Giải quyết thủ tục làm con dấu thứ hai và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu Đăng ký, quản lý con dấu

Liên kết web Liên kết web

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 8 4 4 8 5 2 6
Today: 2.022
Yesterday: 2.215
This week: 14.418
This month: 24.107
Total: 8.448.526