DANH SÁCH CÔNG AN PHƯỜNG THUỘC CÔNG AN QUẬN HẢI CHÂU

STT

Đơn vị

Địa chỉ

SĐT

Ghi Chú

01

  CAP Hải Châu I

   87 Phan Châu Trinh

02363.822.453

 

02

  CAP Hải Châu II

   130 Triệu Nữ Vương

02363.821.269

 

03

  CAP Thanh Bình

   12 Ông Ích Khiêm

02363.822.109

 

04

  CAP Thuận Phước

   46 đường 3/2

02363.821.091

 

05

  CAP Phước Ninh

   94 Hoàng Văn Thụ

02363.821.185

 

06

  CAP Nam Dương

   193 Hoàng Diệu

02363.822.801

 

07

  CAP Thạch Thang

   153 Ông Ích Khiêm

02363.822.530

 

08

  CAP Bình Hiên

   149 Trưng Nữ Vương

02363.822.633

 

09

  CAP Bình Thuận

   413 Phan Châu Trinh

02363.821.296

 

10

  CAP Hòa Cường Bắc

   42 Trần Văn Giáp

02363.644.233

 

11

  CAP Hòa Cường Nam

   561 Núi Thành

02363.622.909

 

12

  CAP Hòa Thuận Đông

   375 Trưng Nữ Vương

02363.618.911

 

13

  CAP Hòa Thuận Tây

   74 Giang Văn Minh

02363.633.077

 

 


Liên kết web Liên kết web

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 9 7 4 6 6 3 3
Today: 3.783
Yesterday: 4.345
This week: 8.128
This month: 14.503
Total: 9.746.633