Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

Tên
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực

STT
1 Cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam Quản lý xuất, nhập cảnh
2 Cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới cho người nước ngoài tại Công an cấp tỉnh Quản lý xuất, nhập cảnh
3 Cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam Quản lý xuất, nhập cảnh
4 Khai báo tạm trú cho người nước ngoài của cơ sở lưu trú là khách sạn với Công an cấp tỉnh qua mạng máy tính Quản lý xuất, nhập cảnh
5 Gia hạn tạm trú cho người đã được cấp giấy miễn thị thực. Quản lý xuất, nhập cảnh
6 Khai báo tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam tại Công an cấp xã Quản lý xuất, nhập cảnh
7 Cấp hộ chiếu phổ thông Quản lý xuất, nhập cảnh
8 Cấp giấy xác nhận nhân sự của công dân Việt Nam ở nước ngoài Quản lý xuất, nhập cảnh
9 Đăng ký thường trú tại Việt Nam đối với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài Quản lý xuất, nhập cảnh
10 Khai báo tạm trú cho người nước ngoài của cơ sở lưu trú không phải là khách sạn với Công an cấp Quản lý xuất, nhập cảnh
11 Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam Quản lý xuất, nhập cảnh
12 Cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam Quản lý xuất, nhập cảnh
13 Cấp đổi thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh Quản lý xuất, nhập cảnh
14 Cấp lại thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh Quản lý xuất, nhập cảnh
15 Cấp lại giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam Quản lý xuất, nhập cảnh
16 Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh Quản lý xuất, nhập cảnh
17 Cấp giấy chứng nhận về nước cho nạn nhân là công dân Việt Nam bị mua bán ra nước ngoài tại Công an cấp tỉnh Quản lý xuất, nhập cảnh
18 Cấp lại hộ chiếu phổ thông Quản lý xuất, nhập cảnh
19 Sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông Quản lý xuất, nhập cảnh

Liên kết web Liên kết web

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 9 7 5 5 4 7 6
Today: 6.957
Yesterday: 5.669
This week: 16.971
This month: 23.346
Total: 9.755.476