Công an nhân dân 65 năm chiến đấu và trưởng thành

 

65 năm qua, dưới sự lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, lực lượng an Công an nhân dân không ngừng trưởng thành về mọi mặt, đánh thắng các thế lực tình báo gián điệp, phản động và các loại tội phạm khác, bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.


Được hình thành từ những đội "Tự vệ đỏ" của thời kỳ Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931 đến các đội "Tự vệ công nông", "Danh dự trừ gian", "Trinh sát Việt Minh"...trong các cao trào cách mạng, Công an nhân dân có lịch sử tiền thân chiến đấu rất vẻ vang.


Trong những ngày sục sôi của cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945, các tổ chức tiền thân đó đã cùng các lực lượng chính trị và vũ trang của quần chúng cách mạng nổi dậy đập tan các công cụ đàn áp của chế độ cũ giành chính quyền về tay nhân dân, thiết lập trật tự mới của cách mạng.


Ngày 19/8/1945, Cách mạng tháng Tám thành công cũng là ngày thành lập Công an nhân dân Việt Nam, ngày truyền thống của lực lượng Công an nhân dân ngày nay.


Thời kì 1945-1946, khi chính quyền cách mạng còn trứng nước, đứng trước nguy cơ ngàn cân treo sợi tóc lực lượng Công an nhân dân nắm vững nguyên tắc, sách lược của Đảng đã mưu trí và khôn khéo đấu tranh chống bọn phản cách mạng, kịp thời ngăn chặn và trấn áp nhiều tên trong các vụ ám sát chính trị, khám phá thành công vụ án Ôn Như Hầu ở Hà Nội, dập tắt nhiều vụ bạo loạn cướp chính quyền ở một số địa phương, đập tan âm mưu thâm độc của thực dân Pháp câu kết với bọn phản động tay sai hòng lật đổ chính quyền cách mạng ngăn chặn bước tiến của quân Pháp quay trở lại xâm lược.


Suốt chín năm kháng chiến chống thực dân Pháp, mặc dù chúng có nhiều âm mưu và thủ đoạn rất thâm độc và xảo quyệt, lực lượng Công an nhân dân đã vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ, lập nhiều chiến công xuất sắc bảo vệ vững chắc hậu phương căn cứ của cách mạng, đập tan những mưu ma, chước quỷ của các cơ quan tình báo gián điệp Pháp. Chiến công đánh đắm Thông báo hạm A-mi-ô-đanh-vin ở vùng biển Sầm Sơn Thanh Hoá hay việc điều ba tên Việt gian cấp Trung ương của Quốc dân đảng ra vùng tự do để bắt, khai thác... là những bằng chứng đánh dấu bước trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam và sự thất bại thảm hại của các cơ quan tình báo gián điệp Pháp cùng bọn phản động tay sai, góp phần quan trọng vào thắng lợi lịch sử Điện Biên Phủ, đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đến thắng lợi hoàn toàn.


Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đế quốc Mỹ đã sử dụng nhiều chiến lược chiến tranh, nhiều âm mưu hoạt động tình báo gián điệp, chiến tranh tâm lý, các phương tiện khoa học kĩ thuật hiện đại hòng phá hoại miền Bắc, triệt phá phong trào cách mạng ở miền Nam, nhưng chúng đã bị thất bại.


Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự giúp đỡ ủng hộ của nhân dân, lực lượng Công an nhân dân ở miền Bắc đã triển khai các mặt công tác để thiết lập trật tự cách mạng, tham gia tiếp quản các vùng mới giải phóng, chống địch cưỡng ép đồng bào ta di cư vào Nam; bóc gỡ mạng lưới gián điệp Mỹ - Pháp cài lại; tiêu diệt và làm tan rã hàng nghìn tên phỉ, kịp thời dập tắt các vụ bạo loạn ở miền núi; bắt gọn hàng trăm toán, hàng ngàn tên gián điệp biệt kích của Mỹ ngụy tung ra; trấn áp kịp thời các vụ nhen nhóm tổ chức phản động, đập tan cái gọi là "chống cộng sản trong lòng cộng sản" của địch.


Trong hai cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, Công an nhân dân đã sát cánh cùng các lực lượng khác kiên cường và dũng cảm chiến đấu đánh trả máy bay địch, bảo vệ tuyệt đối an toàn các đồng chí lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, bảo vệ các cơ quan, xí nghiệp; vận động và tổ chức nhân dân đi sơ tán; đấu tranh chống tình báo gián điệp hoạt động theo phương thức ẩn nấp P86, T72; bảo vệ tài sản Nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân; bảo vệ giao thông vận chuyển, dập tắt các vụ cháy lớn; bảo vệ kinh tế, quốc phòng; đấu tranh chống tội phạm hình sự; tích cực chi viện cho tiền tuyến, bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, giữ gìn trật tự xã hội trong mọi tình hình.


Ở miền Nam, được Đảng quan tâm chăm lo và xây dựng được sự chi viện to lớn cả bằng xương máu của miền Bắc ruột thịt, lực lượng An ninh nhân dân cùng các lực lượng khác liên tục tiến công và nổi dậy diệt ác, phá kìm, phá các khu dồn dân, lập ấp chiến lược của địch; đương đầu với các thế lực tình báo gián điệp, công an cảnh sát cùng các loại tay sai phản động do tình báo Mỹ xây dựng và chỉ đạo, làm thất bại các âm mưu hiểm độc "tình báo đại chúng", "chiến dịch phượng hoàng", "chính sách chiêu hồi", "kế hoạch bình định", "kế hoạch tình báo Hải Yến"...; khám phá nhiều vụ nội gián của địch, bảo vệ Đảng, bảo vệ phong trào cách mạng, bảo vệ các chiến dịch mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước.


Trong cuộc đấu tranh chống phản cách mạng và các loại tội phạm khác bảo vệ miền Bắc và kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ở miền Nam, các lực lượng Công an nhân dân đã phát huy vai trò nòng cốt xung kích vượt qua thử thách, hy sinh gian khổ, chiến đấu dũng cảm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của Đảng và nhân dân giao phó. Trong cuộc đấu tranh một mất một còn chống kẻ thù xâm lược đã có hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.


Khi đất nước độc lập, thống nhất tiến lên xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, lực lượng Công an nhân dân vừa công tác chiến đấu và xây dựng, phá tan âm mưu kế hoạch hậu chiến của địch; cải tạo, giáo dục hàng vạn nguỵ quân, nguỵ quyền, làm tan rã các toán FULRO có vũ trang, đánh bại âm mưu và hoạt động gián điệp, lấn chiếm biên giới của bọn phản động. Đặc biệt trong thời kì này, Công an nhân dân đã thực hiện cuộc vận động xây dựng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh và đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; đấu tranh quyết liệt chống kiểu chiến tranh phá hoại nhiều mặt của địch, kịp thời khám phá vụ gián điệp do Lê Quốc Tuý và Mai Văn Hạnh cầm đầu, lần lượt bắt gọn các toán xâm nhập vũ trang và số phản động trong nước câu kết với chúng, đập tan âm mưu "ngoài đánh vào trong nổi dậy" của các thế lực thù địch.


Trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá, hiện dại hoá đất nước do Đảng ta lãnh đạo Công an nhân dân đã thực hiện có kết quả những đổi mới về đối sách chính sách, phương pháp công tác, bố trí lực lượng... liên tục mở các chiến dịch tiến công tội phạm, phối hợp với các lực lượng vũ trang bạn chặn đứng các cuộc hành quân "Đông tiến I", "Đông tiến II", "Đông tiến III" do Hoàng Cơ Minh cầm đầu; tổ chức đấu tranh làm thất bại âm mưu gây nổ, gây bạo loạn mang tên "chiến dịch Đông Xuân", "chiến dịch Hoa Lan", chiến dịch Hoa Phượng"; lần lượt vô hiệu hoá các chiến dịch chuyển lửa về quê nhà", "góp gió thành bão", "chuyển ngọn nến dân chủ về quê hương" của các thế lực thù địch. Những năm gần đây lực lượng Công an nhân dân đã đẩy mạnh đấu tranh chống phản cách mạng, chống âm mưu "diễn biến hoà bình" bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, bố trí thế trận đón bắt những tên xâm nhập vào nước ta của tổ chức "đảng nhân dân Việt Nam hành động" do Nguyễn Sỹ Bình cầm đầu và "Chính phủ Việt Nam tự do" do Nguyễn Hữu Chánh cầm đầu. Tại Tây Nguyên, lực lượng Công an nhân dân đã phối hợp với mặt trận và các ngành tiến hành vận động quần chúng giải quyết tốt hai vụ gây rối có tính chất bạo loạn, nhanh chóng ổn định tình hình.


Trên lĩnh vực kinh tế và đấu tranh chống tội phạm hình sự, lực lượng Công an nhân dân đã xác định địa bàn trọng điểm, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, tiến hành đấu tranh chuyên án về buôn lậu, tham nhũng trộm cắp cước phí viễn thông như vụ Tân Trường Sanh, Epco Minh Phụng, Mường Tè (Lai Châu), Hang Dơi (Lạng Sơn), triệt phá các băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen như vụ án do Dương Văn Khánh (tức Khánh Trắng) cầm đầu; vụ Trương Văn Cam và đồng bọn; điều tra bóc gỡ nhiều đường dây mua bán ma tuý lớn, góp phần ngăn chặn loại tội phạm này.


Trong giai đoạn hội nhập và phát triển, Công an nhân dân đã kết hợp chặt chẽ với các lực lượng khác bảo vệ tuyệt đối an toàn các Hội nghị quan trọng của quốc tế tổ chức tại Việt Nam. Đặc biệt, lực lượng Công an nhân dân, được sự giúp đỡ của nhân dân và các ngành, các cấp đã bảo vệ tuyệt đối an toàn Hội nghị cấp cao Á-Âu (ASEM 5), Hội nghị cấp Bộ trưởng các nước ASEAN chống tội phạm xuyên quốc gia... góp phần cho thành công của hội nghị.


65 năm đấu tranh cách mạng đầy gian khổ, hy sinh, lực lượng Công an nhân vừa chiến đấu vừa xây dựng đã làm nên những kỳ tích đáng tự hào. Với những thành tựu đã đạt được, khẳng định vai trò, bản chất truyền thống của Công an nhân dân Việt Nam "Luôn luôn trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với chính quyền cách mạng, hết lòng, hết sức phục vụ nhiệm vụ, nhân dân không ngại hy sinh gian khổ, đoàn kết chặt chẽ, công tác tận tuỵ, chiến đấu dũng cảm, mưu trí nêu nhiều tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần xứng đáng cùng toàn dân, toàn quân đánh thắng thực dân Pháp, đế quốc Mỹ... bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc ta và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta". Lực lượng Công an nhân dân luôn xác định truyền thống đó được bắt nguồn, hun đúc từ sự lãnh dạo sáng suốt của Đảng và Bác Hồ kính yêu, sự đoàn kết và hợp đồng chiến đấu chặt chẽ của các ngành, đoàn thể quần chúng và sự thương yêu, đùm bọc giúp đỡ của nhân dân. Công an nhân dân nguyện phát huy truyền thống cách mạng vượt qua thử thách, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng là công cụ tin cậy của Đảng và Nhà nước, là con em yêu quý của nhân dân./.

 

Cập nhật ngày Thứ năm, 06 Tháng 9 2012 22:10

Lịch sử hình thành

Công an nhân dân 65 năm chiến đấu và trưởng thành

65 năm qua, dưới sự lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, lực lượng an Công an nhân dân không ngừng trưởng thành về mọi mặt, đánh thắng các thế lực tình báo gián điệp, phản động và các loại tội phạm khác, bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Được hình thành từ những đội "Tự vệ đỏ" của thời kỳ Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931 đến các đội "Tự vệ công nông", "Danh dự trừ gian", "Trinh sát Việt Minh"...trong các cao trào cách mạng, Công an nhân dân có lịch sử tiền thân chiến đấu rất vẻ vang.
Trong những ngày sục sôi của cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945, các tổ chức tiền thân đó đã cùng các lực lượng chính trị và vũ trang của quần chúng cách mạng nổi dậy đập tan các công cụ đàn áp của chế độ cũ giành chính quyền về tay nhân dân, thiết lập trật tự mới của cách mạng.Ngày 19/8/1945, Cách mạng tháng Tám thành công cũng là Ngày thành lập Công an nhân dân Việt Nam, Ngày truyền thống của lực lượng Công an nhân dân ngày nay.

Thời kì 1945-1946, khi chính quyền cách mạng còn trứng nước, đứng trước nguy cơ ngàn cân treo sợi tóc lực lượng Công an nhân dân nắm vững nguyên tắc, sách lược của Đảng đã mưu trí và khôn khéo đấu tranh chống bọn phản cách mạng kịp thời ngăn chặn và trấn áp nhiều tên trong các vụ ám sát chính trị, khám phá thành công vụ án Ôn Như Hầu ở Hà Nội, dập tắt nhiều vụ bạo loạn cướp chính quyền ở một số địa phương, đập tan âm mưu thâm độc của thực dân Pháp câu kết với bọn phản động tay sai hòng lật đổ chính quyền cách mạng ngăn chặn bước tiến của quân Pháp quay trở lại xâm lược.

Suốt chín năm kháng chiến chống thực dân Pháp, mặc dù chúng có nhiều âm mưu và thủ đoạn rất thăm độc và xảo quyệt, lực lượng Công an nhân dân đã vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ lập nhiều chiến công xuất sắc bảo vệ vững chắc hậu phương căn cứ của cách mạng đập tan những mưu ma, chước quỷ của các cơ quan tình báo gián điệp Pháp. Chiến công đánh đắm Thông báo hạm A-mi-ô-đanh-vin ở vùng biển Sầm Sơn Thanh Hoá. Việc điều ba tên Việt gian cấp Trung ương của Quốc dân đảng ra vùng tự do để bắt, khai thác... là những bằng chứng đánh dấu bước trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam và sự thất bại thảm hại của các cơ quan tình báo gián điệp Pháp cùng bọn phản động tay sai, góp phần quan trọng vào thắng lợi lịch sử Điện Biên Phủ, đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đến thắng lợi hoàn toàn.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đế quốc Mỹ đã sử dụng nhiều chiến lược chiến tranh, nhiều âm mưu hoạt động tình báo gián điệp, chiến tranh tâm lý, các phương tiện khoa học kĩ thuật hiện đại hòng phá hoại miền Bắc, triệt phá phong trào cách mạng ở miền Nam, nhưng chúng đã bị thất bại.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng sự giúp đỡ ủng hộ của nhân dân, lực lượng Công an nhân dân ở miền Bắc đã triển khai các mặt công tác để thiết lập trật tự cách mạng, tham gia tiếp quản các vùng mới giải phóng, chống địch cưỡng ép đồng bào ta di cư vào Nam; bóc gỡ mạng lưới gián điệp Mỹ - Pháp cài lại; tiêu diệt và làm tan rã hàng nghìn tên phỉ, kịp thời đáp tắt các vụ bạo loạn ở miền núi; bắt gọn hàng trăm toán, hàng ngàn tên gián điệp biệt kích của Mỹ ngụy tung ra; trấn áp kịp thời các vụ nhen nhóm tổ chức phản động, đập tan cái gọi là "chống cộng sản trong lòng cộng sản" của địch.

Trong hai cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, Công an nhân dân đã sát cánh cùng các lực lượng khác kiên cường và dũng cảm chiến đấu đánh trả máy bay địch, bảo vệ tuyệt đối an toàn các đồng chí lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, bảo vệ các cơ quan, xí nghiệp; vận động và tổ chức nhân dân đi sơ tán; đấu tranh chống tình báo gián điệp hoạt động theo phương thức ẩn nấp P86, T72; bảo vệ tài sản Nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân; bảo vệ giao thông vận chuyển, dập tắt các vụ cháy lớn; bảo vệ kinh tế, quốc phòng; đấu tranh chống tội phạm hình sự; tích cực chi viện cho tiền tuyến, bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, giữ gìn trật tự xã hội trong mọi tình hình.

Ở miền Nam, được Đảng quan tâm chăm lo và xây dựng được sự chi viện to lớn cả bằng xương máu của miền Bắc ruột thịt, lực lượng An ninh nhân dân cùng các lực lượng khác liên tục tiến công và nỗi dậy diệt ác, phá kìm phá các khu dồn dân, lập ấp chiến lược của địch; đương đầu với các thế lực tình báo gián điệp, công an cảnh sát cùng các loại tay sai phản động do tình báo Mỹ xây dựng và chỉ đạo, làm thất bại các âm mưu hiểm độc "tình báo đại chúng", "chiến dịch phượng hoàng", "chính sách chiêu hồi", "kế hoạch bình định", "kế hoạch tình báo Hải Yến"...; khám phá nhiều vụ nội gián của địch, bảo vệ Đảng, bảo vệ phong trào cách mạng, bảo vệ các chiến dịch mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước.

Trong cuộc đấu tranh chống phản cách mạng và các loại tội phạm khác bảo vệ miền Bắc và kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ở miền Nam, các lực lượng Công an nhân dân đã phát huy vai trò nòng cốt xung kích vượt qua thử thách, hy sinh gian khổ, chiến đấu dũng cảm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của Đảng và nhân dân giao phó. Trong cuộc đấu tranh một mất một còn chống kẻ thù xâm lược đã có hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

Khi đất nước độc lập, thống nhất tiến lên xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, lực lượng Công an nhân dân vừa công tác chiến đấu và xây dựng, phá tan âm mưu kế hoạch hậu chiến của địch; cải tạo, giáo dục hàng vạn nguỵ quân, nguỵ quyền, làm tan rã các toán FULRO có vũ trang, đánh bại âm mưu và hoạt động gián điệp, lấn chiếm biên giới của bọn phản động. Đặc biệt trong thời kì này, Công an nhân dân đã thực hiện cuộc vận động xây dựng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh và đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; đấu tranh quyết liệt chống kiểu chiến tranh phá hoại nhiều mặt của địch, kịp thời khám phá vụ gián điệp do Lê Quốc Tuý và Mai Văn Hạnh cầm đầu, lần lượt bắt gọn các toán xâm nhập vũ trang và số phản động trong nước câu kết với chúng, đập tan âm mưu "ngoài đánh vào trong nổi dậy" của các thế lực thù địch.

Trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá, hiện dại hoá đất nước do Đảng ta lãnh đạo Công an nhân dân đã thực hiện có kết quả những đổi mới về đối sách chính sách, phương pháp công tác, bố trí lực lượng... liên tục mở các chiến dịch tiến công tội phạm, phối hợp với các lực lượng vũ trang bạn chặn đứng các cuộc hành quân "Đông tiến I", "Đông tiến II", "Đông tiến III" do Hoang Cơ Minh cầm đầu; tổ chức đấu tranh làm thất bại âm mưu gây nổ, gây bạo loạn mang tên "chiến dịch Đông Xuân", "chiến dịch Hoa Lan", chiến dịch Hoa Phượng"; lần lượt vô hiệu hoá các chiến dịch chuyển lửa về quê nhà", "góp gió thành bão", "chuyển ngọn nến dân chủ về quê hương" của các thế lực thù địch. Những năm gần đây lực lượng Công an nhân dân đã đẩy mạnh đấu tranh chống phản cách mạng, chống âm mưu "diễn biến hoà bình" bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, bố trí thế trận đón bắt những tên xâm nhập vào nước ta của tổ chức "đảng nhân dân Việt Nam hành động" do Nguyễn Sỹ Bình cầm đầu và "Chính phủ Việt Nam tự do" do Nguyễn Hữu Chánh cầm đầu. Tại Tây Nguyên, lực lượng Công an nhân dân đã phối hợp với Mặt trận và các ngành tiến hành vận động quần chúng giải quyết tốt hai vụ gây rối có tính chất bạo loạn, nhanh chóng ổn định tình hình.

Trên lĩnh vực kinh tế và dấu tranh chống tội phạm hình sự, lực lượng Công an nhân dân đã xác định địa bàn trọng điểm, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, tiến hành đấu tranh chuyên án về buôn lậu, tham nhũng trộm cắp cước phí viễn thông như vụ Tân Trường Sanh, Epco Minh Phụng, Mường Tè (Lai Châu), Hang Dơi (Lạng Sơn), triệt phá các băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen như vụ án do Dương Văn Khánh (tức Khánh Trắng) cầm đầu; vụ Trương Văn Cam và đồng bọn; điều tra bóc gỡ nhiều đường dây mua bán ma tuý lớn, góp phần ngăn chặn loại tội phạm này.

Trong giai đoạn hội nhập và phát triển, Công an nhân dân đã kết hợp chặt chẽ với các lực lượng khác bảo vệ tuyệt đối an toàn các Hội nghị quan trọng của quốc tế tổ chức tại Việt Nam. Đặc biệt, lực lượng Công an nhân dân, được sự giúp đỡ của nhân dân và các ngành, các cấp đã bảo vệ tuyệt đối an toàn Hội nghị cấp cao Á-Âu (ASEM 5), Hội nghị cấp Bộ trưởng các nước ASEAN chống tội phạm xuyên quốc gia... góp phần thành công hội nghị.

65 năm đấu tranh cách mạng đầy gian khổ, hy sinh lực lượng Công an nhân vừa chiến đấu vừa xảy dựng đã làm nên những kỳ tích đáng tự hào. Với những thành tựu đã đạt được, khẳng định vai trò, bản chất truyền thống của Công an nhân dân Việt Nam "Luôn luôn trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với chính quyền cách mạng, hết lòng, hết sức phục vụ nhiệm vụ nhân dân không ngại hy sinh gian khổ, đoàn kết chặt chẽ, công tác tận tuỵ, chiến đấu dũng cảm, mưu trí nêu nhiều tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần xứng đáng cùng toàn dân, toàn quân đánh thắng thực dân Pháp, đế quốc Mỹ... bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc ta và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta". Lực lượng Công an nhân dân luôn xác định truyền thống đó được bắt nguồn, hun đúc từ sự lãnh dạo sáng suốt của Đảng và Bác Hồ kính yêu, sự đoàn kết và hợp đồng chiến đấu chặt chẽ của các ngành, đoàn thể quần chúng và sự thương yêu, đùm bọc giúp đỡ của nhân dân. Công an nhân dân nguyện phát huy truyền thống cách mạng vượt qua thử thách, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng là công cụ tin cậy của Đảng và Nhà nước, là con em yêu quý của nhân dân./.


Liên kết web Liên kết web

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 9 3 0 3 9 0 9
Today: 2.732
Yesterday: 3.932
This week: 2.732
This month: 18.931
Total: 9.303.909