Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

Tuyển lao động hợp đồng trong Công an nhân dân

Thủ tục

Tuyển lao động hợp đồng trong Công an nhân dân

Trình tự thực hiện

Bước 1: Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc niêm yết công khai tại trụ sở làm việc về nhu cầu tuyển  lao động.

Bước 2: Người lao động nộp hồ sơ cho Cơ quan tổ chức tại đơn vị cần tuyển lao động.

Bước 3: Nghiên cứu hồ sơ của người lao động, gặp trực tiếp để trao đổi tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của người lao động.

Bước 4: Xét, tuyển lao động: Dựa trên các yêu cầu, tiêu chuẩn, điều kiện, đơn vị quyết định đủ điều kiện hay không đủ điều kiện. Nếu không đủ điều kiện thì trả lại hồ sơ. Nếu đủ điều kiện thì tiến hành thẩm tra lý lịch  đối với người lao động.

+ Trường hợp ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn (hưởng lương ngân sách) thì đơn vị tiến hành thẩm tra lý lịch đối với người lao động.

+ Trường hợp ký kết hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 đến 36 tháng thì đơn vị lấy xác nhận của ông an cấp huyện và sơ yếu lý lịch của người lao động.

Bước 5: Tiến hành thoả thuận về việc làm thử, thời gian thử việc và ký kết hợp đồng lao động theo quy định.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan tuyển lao động.

Thành phần, số lượng hồ sơ

+ Thành phần hồ sơ:

a) Đơn xin ký kết hợp đồng lao động, người lao động trong Công an nhân dân.

b) Bản sao giấy khai sinh có chứng nhận của UBND cấp xã.

c) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, có dán ảnh kiểu CMND cỡ 4x6cm, có đóng dấu giáp lai.

d) Nếu là cán bộ, công chức nhà nước đang công tác thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan chủ quản và có nhận xét  cán bộ (về phẩm chất, đạo đức, trình độ chuyên môn…), các chứng chỉ về chuyên môn nghiệp vụ có liên quan đến công việc. Nếu là học sinh tốt nghiệp các trường đào tạo thì phải có bằng tốt nghiệp hoặc chứng chỉ nghề. Nếu đã ký kết hợp đồng lao động ở các đơn vị, công ty thì phải có Sổ lao động, Sổ bảo hiểm xã hội.

đ) Giấy chứng nhận sức khỏe.

+ Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Thời hạn giải quyết

Theo thông báo của cơ quan sử dụng lao động.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Cá nhân.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức cán bộ Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Hợp đồng lao động.

Lệ phí (nếu có)

Không.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có)

+ Đơn xin ký kết hợp đồng lao động trong Công an nhân dân (mẫu số 01).

+ Sơ yếu lý lịch (mẫu số 02).

+ Thẩm tra lý lịch (mẫu số 03).

(Theo quy định tại Thông tư 32/2010/TT-BCA, ngày 29/9/2010 của Bộ Công an).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

Người lao động phải đáp ứng các yêu cầu, điều kiện sau:

1. Là công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam;

2. Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên;

3. Có chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu sử dụng lao động;

4. Có năng lực và trình độ để hoàn thành công việc;

5. Có tiêu chuẩn chính trị theo quy định tại Điều 10 Thông tư 32/2010/TT-BCA, ngày 29/9/2010 của Bộ Công an;

6. Có đủ sức khoẻ để lao động, được Bệnh viện đa khoa hoặc Trung tâm y tế cấp huyện trở lên khám và kết luận (theo mẫu Giấy chứng nhận sức khoẻ ban hành kèm theo Thông tư số 13/2007/TT-BYT, ngày 21/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế); không mắc bệnh kinh niên, mãn tính; không sử dụng ma tuý và các chất gây nghiện, không nhiễm HIV.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

+ Bộ luật Lao động năm 2012 (Luật số 10/2012/QH13, ngày 18/6/2012).

+ Nghị định số 44/2013/NĐ-CP, ngày 10/5/2013 của  Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động.

+ Thông tư số 32/2010/TT-BCA, ngày 29/9/2010 của Bộ Công an hướng dẫn sử dụng lao động hợp đồng trong lực lượng Công an nhân dân.

+ Thông tư số 20/2003/TT-BLĐTBXH, ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 39/2003/NĐ-CP, ngày 18/4/2003 của Chính phủ về tuyển lao động.


Đính kèm: Mau so 01.doc
Mau so 02.doc
Mau so 03.doc


Các thủ tục khác có liên quan

Liên kết web Liên kết web

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 9 7 4 7 2 3 5
Today: 4.385
Yesterday: 4.345
This week: 8.730
This month: 15.105
Total: 9.747.235