Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

Tên
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực

STT
1 Cấp giấy phép mua công cụ hỗ trợ Quản lý vũ khí, VL nổ và công cụ hỗ trợ
2 Cấp giấy phép mua vũ khí thô sơ Quản lý vũ khí, VL nổ và công cụ hỗ trợ
3 Cấp giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ Quản lý vũ khí, VL nổ và công cụ hỗ trợ
4 Cấp giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao Quản lý vũ khí, VL nổ và công cụ hỗ trợ
5 Cấp giấy phép sửa chữa công cụ hỗ trợ Quản lý vũ khí, VL nổ và công cụ hỗ trợ
6 Cấp giấy phép sửa chữa vũ khí Quản lý vũ khí, VL nổ và công cụ hỗ trợ
7 Cấp giấy phép vận chuyển công cụ hỗ trợ Quản lý vũ khí, VL nổ và công cụ hỗ trợ
8 Cấp giấy phép vận chuyển vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao Quản lý vũ khí, VL nổ và công cụ hỗ trợ
9 Cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp Quản lý vũ khí, VL nổ và công cụ hỗ trợ
10 Cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ quân dụng Quản lý vũ khí, VL nổ và công cụ hỗ trợ

Liên kết web Liên kết web

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 8 4 3 6 7 5 8
Today: 2.650
Yesterday: 1.505
This week: 2.650
This month: 12.339
Total: 8.436.758