Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

Thủ tục đăng ký, cấp biển số xe mô tô điện, xe máy điện tại Công an cấp huyện

Thủ tục

Thủ tục đăng ký, cấp biển số xe mô tô điện, xe máy điện tại Công an cấp huyện

Trình tự thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị đăng ký, cấp biển số xe mô tô điện, xe máy điện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trụ sở Công an cấp huyện được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy hoặc điểm đăng ký xe của Công an cấp huyện.

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ:

+ Kiểm tra giấy tờ của chủ xe,hướng dẫn chủ xe viết Giấy khai đăng ký xe mô tô điện, xe máy điện theo mẫu quy định;

+ Kiểm tra thực tế xe

Trực tiếp đối chiếu nội dung trong Giấy khai đăng ký xe mô tô điện, xe máy điện với thực tế của xe về nhãn hiệu, loại xe, số máy, số khung, màu sơn và các thông số kỹ thuật khác của xe;

 Cà số máy, số khung và ký đè lên bản cà số máy, số khung, ghi rõ họ, tên của cán bộ làm nhiệm vụ kiểm tra thực tế của xe, ngày, tháng, năm kiểm tra xe. Trường hợp xe chỉ có số máy hoặc chỉ có số khung; xe không có số máy và số khung; xe có số máy, số khung nhưng số máy, số khung bị mờ, hoen gỉ thì cơ quan đăng ký xe cấp biển số xe và tổ chức đóng số máy (nếu đóng được), số khung theo số biển số xe. Không thu lệ phí đóng số máy, số khung.

+ Kiểm tra hồ sơ đăng ký xe và cấp biển số xe

Kiểm tra, đối chiếu giấy khai đăng ký xe mô tô điện, xe máy điện; bản photocopy Sổ hộ khẩu, xuất trình bản chính Sổ hộ khẩu để đối chiếu theo quy định (đối với trường hợp chủ xe là cá nhân); giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức (đối với trường hợp chủ xe là cơ quan, tổ chức); Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân của người đến đăng ký xe.

Nếu hồ sơ đăng ký xe chưa đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn cho chủ xe hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Trường hợp hồ sơ đăng ký xe đầy đủ theo quy định: Cấp giấy hẹn cho chủ xe; Trả biển số xe.

Bước 3: Thu giấy hẹn, trả giấy chứng nhận đăng ký xe cho chủ xe và hướng dẫn chủ xe đến cơ quan bảo hiểm mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới theo quy định.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở Công an cấp huyện được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy hoặc điểm đăng ký xe của Công an cấp huyện.

Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 7 (theo quy định của Thủ tướng Chính phủ).

Thành phần, số lượng hồ sơ

+ Thành phần hồ sơ:

a) Giấy khai đăng ký xe mô tô điện, xe máy điện (theo mẫu).

b) Bản photocopy Sổ hộ khẩu, xuất trình thêm bản chính Sổ hộ khẩu để đối chiếu (đối với trường hợp chủ xe là cá nhân); giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức (đối với trường hợp chủ xe là cơ quan, tổ chức).

c)Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân của người đến đăng ký xe.

+ Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Thời hạn giải quyết

Cấp ngay biển số sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe hợp lệ; Cấp giấy chứng nhận đăng ký xe thì thời hạn hoàn thành thủ tục không quá 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Tất cả các xe mô tô điện, xe máy điện của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc cư trú tại địa phương mình (trừ các loại xe mô tô điện, xe máy điện của cơ quan, tổ chức, cá nhân quy định đăng ký tại Phòng Cảnh sát giao thông và Cục Cảnh sát giao thông).

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Công an các quận, huyện được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy.

 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Cấp biển số xe và giấy chứng nhận đăng ký xe.

 

Lệ phí (nếu có)

Không

Căn cứ Văn bản số 10168/VPCP-KTTH ngày 04/12/2015 của Văn phòng Chính phủ.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có)

Giấy khai đăng ký xe mô tô điện, xe máy điện (biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 54/2015/TT-BCA ngày 22/10/2015 của Bộ Công an).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

+ Thông tư số 54/2015/TT-BCA ngày 22/10/2015 của Bộ Công an bổ sung Điều 25a vào Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe.

+ Thông tư số 37/2010/TT-BCA ngày 12/10/2010 của Bộ Công an quy định quy trình đăng ký xe.

+Văn bản số 10168/VPCP-KTTH ngày 04/12/2015 thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Vũ Văn Ninh – Phó Thủ tướng Chính phủ về việc miễn lệ phí đăng ký đến hết ngày 30/6/2016 đối với xe máy điện đang lưu hành chưa thực hiện thủ tục đăng ký./.


Đính kèm: 


Các thủ tục khác có liên quan


Liên kết web Liên kết web

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 9 7 4 4 2 1 2
Today: 1.362
Yesterday: 4.345
This week: 5.707
This month: 12.082
Total: 9.744.212