Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

Tên
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực

STT
111 Đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Công an cấp tỉnh Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
112 Đăng ký thường trú Đăng ký quản lý cư trú
113 Đăng ký thường trú tại Việt Nam đối với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài Quản lý xuất, nhập cảnh
114 Đăng ký tạm trú tại Công an cấp xã Đăng ký quản lý cư trú
115 Đăng ký xe tạm thời tại Công an cấp tỉnh Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
116 Đăng ký xe từ tỉnh khác chuyển đến tại Công an cấp tỉnh Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
117 Đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
118 Đăng ký, cấp biển số xe tại Công an cấp tỉnh Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
119 Đổi Chứng minh nhân dân (9 số) tại Công an các quận, huyện Cấp, quản lý Chứng minh nhân dân
120 Đổi Chứng minh nhân dân (9 số) tại Công an cấp tỉnh Cấp, quản lý Chứng minh nhân dân

Liên kết web Liên kết web

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 8 2 3 3 1 1 0
Today: 16.851
Yesterday: 8.670
This week: 16.851
This month: 44.391
Total: 8.233.110