Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

Tên
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực

STT
41 Thủ tục đăng ký, cấp biển số xe mô tô điện, xe máy điện tại Phòng Cảnh sát giao thông Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
42 Thủ tục đăng ký, cấp biển số xe mô tô điện, xe máy điện tại Công an cấp huyện Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
43 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp tỉnh Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
44 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
45 Sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông Quản lý xuất, nhập cảnh
46 Sang tên, di chuyển xe đi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác tại Công an cấp tỉnh Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
47 Sang tên, di chuyển mô tô, xe gắn máy đi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
48 Lưu trú và tiếp nhận lưu trú tại Công an cấp xã Đăng ký quản lý cư trú
49 Khai báo tạm vắng tại Công an cấp xã Đăng ký quản lý cư trú
50 Khai báo tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam tại Công an cấp xã Quản lý xuất, nhập cảnh

Liên kết web Liên kết web

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 9 6 5 9 9 1 5
Today: 2.010
Yesterday: 4.141
This week: 18.322
This month: 67.250
Total: 9.659.915