Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

Tên
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực

STT
61 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
62 Thủ tục đăng ký, cấp biển số xe mô tô điện, xe máy điện tại Công an cấp huyện Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
63 Thủ tục đăng ký, cấp biển số xe mô tô điện, xe máy điện tại Phòng Cảnh sát giao thông Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
64 Đăng ký, cấp biển số xe tại Công an cấp tỉnh Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
65 Đăng ký sang tên mô tô, xe gắn máy trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
66 Cấp giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
67 Cấp Chứng minh nhân dân (9 số) tại Công an cấp tỉnh Cấp, quản lý Chứng minh nhân dân
68 Cấp Chứng minh nhân dân (9 số) tại Công an các quận, huyện Cấp, quản lý Chứng minh nhân dân
69 Cấp lại Chứng minh nhân dân (9 số) tại Công an các quận, huyện Cấp, quản lý Chứng minh nhân dân
70 Đổi Chứng minh nhân dân (9 số) tại Công an các quận, huyện Cấp, quản lý Chứng minh nhân dân

Liên kết web Liên kết web

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 9 3 0 3 7 4 3
Today: 2.566
Yesterday: 3.932
This week: 2.566
This month: 18.765
Total: 9.303.743