Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

Tên
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực

STT
6 Cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ quân dụng Quản lý vũ khí, VL nổ và công cụ hỗ trợ
7 Cấp giấy phép vận chuyển công cụ hỗ trợ Quản lý vũ khí, VL nổ và công cụ hỗ trợ
8 Cấp giấy phép vận chuyển vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao Quản lý vũ khí, VL nổ và công cụ hỗ trợ
9 Cấp giấy phép sửa chữa công cụ hỗ trợ Quản lý vũ khí, VL nổ và công cụ hỗ trợ
10 Cấp giấy phép sửa chữa vũ khí Quản lý vũ khí, VL nổ và công cụ hỗ trợ

Liên kết web Liên kết web

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 8 5 5 4 8 4 9
Hôm nay: 533
Hôm qua: 1.953
Tuần này: 36.149
Tháng này: 533
Tổng cộng: 8.554.849