Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

Tên
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực

STT
111 Cấp giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao Quản lý vũ khí, VL nổ và công cụ hỗ trợ
112 Cấp giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
113 Cấp giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ Quản lý vũ khí, VL nổ và công cụ hỗ trợ
114 Cấp giấy phép mua vũ khí thô sơ Quản lý vũ khí, VL nổ và công cụ hỗ trợ
115 Cấp giấy phép mua công cụ hỗ trợ Quản lý vũ khí, VL nổ và công cụ hỗ trợ
116 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện tại Công an cấp huyện Quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT
117 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện Quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT
118 Cấp giấy chứng nhận về nước cho nạn nhân là công dân Việt Nam bị mua bán ra nước ngoài tại Công an cấp tỉnh Quản lý xuất, nhập cảnh
119 Cấp giấy chuyển hộ khẩu Đăng ký quản lý cư trú
120 Cấp Chứng minh nhân dân (9 số) tại Công an cấp tỉnh Cấp, quản lý Chứng minh nhân dân

Liên kết web Liên kết web

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 8 2 3 2 5 9 0
Hôm nay: 16.331
Hôm qua: 8.670
Tuần này: 16.331
Tháng này: 43.871
Tổng cộng: 8.232.590