Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy

Số văn bản Trích yếu
Cấp ban hành Cơ quan ban hành

STT Số văn bản Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Đính kèm Lượt tải
51 67/2013/TT-BGTVT Bộ Giao thông vận tải Test Giao thông Thông tư quy định về trách nhiệm của cá nhân và việc xử lý vi phạm trong công tác thanh tra của Ngành Giao thông vận tải 31/12/2013 0
52 58/2013/TT-BGTVT Bộ Giao thông vận tải Test Giao thông Thông tư quy định về xây dựng, ban hành, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải 30/12/2013 0
53 56/2013/TT-BGTVT Bộ Giao thông vận tải Test Giao thông Thông tư quy định về việc kiểm tra thiết bị vệ sinh tự hoại trên xe khách 27/12/2013 0
54 25/2013/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Test Bổ trợ tư pháp Thông tư quy định về hồ sơ giám định tư pháp và các biểu mẫu giám định tư pháp trong lĩnh vực thông tin và truyền thông 27/12/2013 0
55 24/2013/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Test Bổ trợ tư pháp Thông tư quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực thông tin và truyền thông 27/12/2013 0
56 57/2013/TT-BGTVT Bộ Giao thông vận tải Test Giao thông Thông tư quy định về bảo đảm an ninh tại cảng thủy nội địa tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài 27/12/2013 0
57 55/2013/TT-BGTVT Bộ Giao thông vận tải Test Giao thông Thông tư quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ 26/12/2013 0
58 18/2013/L-CTN Chủ tịch nước Test Bổ trợ tư pháp Lệnh về việc công bố Hiến pháp 08/12/2013 0
59 45/2013/QH13 Quốc hội Test Đất đai Luật Đất đai 29/11/2013 0
60 NQ 64/2013/QH13 Quốc hội Test Bổ trợ tư pháp Nghị quyết quy định một số điểm thi hành hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 28/11/2013 0
61 HP Quốc hội Test Bổ trợ tư pháp Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam 28/11/2013 0
62 NQ 64/2013/QH Quốc hội Test Bổ trợ tư pháp Nghị quyết quy định một số điểm thi hành hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam 28/11/2013 0
63 18/2013/TT-BTP Bộ Tư pháp Test Bổ trợ tư pháp Thông tư hướng dẫn cách tính thời gian thực hiện và thủ tục thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý 20/11/2013 0
64 125/2013/NĐ-CP Chính phủ Test Dân sự Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2009/NĐ-CP, ngày 13/7/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự 14/10/2013 0
65 14/2013/QCLN/ BTP-BC Bộ Tư pháp Test Dân sự Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự 09/10/2013 0
66 18/2013/TT-BGTVT Bộ Giao thông vận tải Test Giao thông Thông tư quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ 06/08/2013 0
67 17/2013/TT-BGTVT Bộ Giao thông vận tải Test Giao thông Thông tư quy định về quản lý và bảo trì công trình đường thủy nội địa 05/08/2013 0
68 85/2013/NĐ-CP Chính phủ Test Bổ trợ tư pháp Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành luật giám định tư pháp 29/07/2013 0
69 11/2013/TTLT-BTP-BCA Quốc hội Test Bổ trợ tư pháp Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng 04/07/2013 0
70 12/2013/TT-BCA Bộ Công an Test Giao thông Thông tư sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 20 Thông tư số 36/2010/TT-BCA ngày 12/10/2010 quy định về đăng ký xe 01/03/2013 0
71 06/2013/TTLT-BKHCN-B Bộ Giao thông vận tải Test Giao thông Thông tư liên tịch quy định về sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm cho người đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy 28/02/2013 0
72 07/2013/TTLT-BTP-BCA Bộ Tư pháp Test Dân sự Thông tư liên tịch hướng dẫn trình tự, thủ tục thu, nộp, quản lý tiền, giấy tờ của người phải thi hành án dân sự và trả tiền, giấy tờ cho người được thi hành án dân sự là phạm nhân 06/02/2013 0
73 14/2013/NĐ-CP Chính phủ Test Bổ trợ tư pháp Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trợ giúp pháp lý 05/02/2013 0
74 10/2013/NĐ-CP Chính phủ Test Giao thông Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 11/01/2013 0
75 04/2013/NĐ-CP Chính phủ Test Bổ trợ tư pháp Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng 07/01/2013 0
76 01/2013/TT-BTP Bộ Tư pháp Test Dân sự Thông tư hướng dẫn Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự 03/01/2013 0
77 56/2012/TT-BGTVT Bộ Giao thông vận tải Test Giao thông Thông tư quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ 27/12/2012 0
78 20/2012/QH13 Quốc hội Test Bổ trợ tư pháp Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư 20/11/2012 0
79 03/2012/TTLT-VKSNDTC Quốc hội Test Hành chính Thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Tố tụng hành chính về kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng hành chính 01/08/2012 0
80 13/2012/QH13 Quốc hội Test Bổ trợ tư pháp Luật giám định tư pháp 20/06/2012 0
81 07/2012/QH13 Quốc hội Test Ngân hàng - Chứng khoán - Tài chính Luật Phòng, chống rửa tiền 18/06/2012 0
82 08/2012/QH13 Quốc hội Test Giáo dục - Đào tạo Luật Giáo dục đại học 18/06/2012 0
83 01/2012/NQ-HĐTP Tòa án nhân dân tối cao Test Hành chính Nghị quyết hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về án phí, lệ phí tòa án 13/06/2012 0
84 01/2012/NQ-HDTP Tòa án nhân dân tối cao Test Hành chính Nghị quyết hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về án phí, lệ phí tòa án 13/06/2012 0
85 03/2012/TTLT-BTP-BCA Bộ Tư pháp Test Dân sự Thông tư liên tịch quy định cụ thể việc phối hợp bảo vệ cưỡng chế trong thi hành án dân sự 30/03/2012 0
86 02/2012/UBTVQH13 Ủy ban thường vụ Quốc hội Test Bổ trợ tư pháp Chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng 28/03/2012 0
87 06/2012/NĐ-CP Chính phủ Test Bổ trợ tư pháp Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực 02/02/2012 0
88 01/2011/NQ-HĐTP Tòa án nhân dân tối cao Test Hành chính Nghị quyết hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị quyết số 56/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội về việc thi hành Luật tố tụng hành chính 29/07/2011 0
89 02/2011/NQ-HDTP Tòa án nhân dân tối cao Test Hành chính Nghị quyết hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Tố tụng hành chính 29/07/2011 0
90 65/2011/QH12 Quốc hội Test Dân sự Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự 29/03/2011 0
91 64/2010/QH12 Quốc hội Test Hành chính Luật Tố tụng hành chính 24/11/2010 0
92 47/2010/QH12 Quốc hội Test Ngân hàng - Chứng khoán - Tài chính Luật Các tổ chức tín dụng 16/06/2010 0
93 38/2009/QH12 Quốc hội Test Xây dựng - Bất động sản Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản 19/06/2009 0
94 34/2009/QH12 Quốc hội Test Đất đai Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật Nhà ở và Điều 121 của Luật Đất đai 18/06/2009 0
95 08/2007/QH12 Quốc hội Test Bổ trợ tư pháp Luật Tương trợ tư pháp 03/06/2008 0
96 03/2006/TTLT-BCA-VKS Quốc hội Test Bổ trợ tư pháp Thông tư liên tịch hướng dẫn thông báo, gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội 01/06/2006 0

Liên kết web Liên kết web

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 8 1 3 7 6 5 4
Hôm nay: 10.105
Hôm qua: 7.289
Tuần này: 130.031
Tháng này: 315.445
Tổng cộng: 8.137.654