Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy

Số văn bản Trích yếu
Cấp ban hành Cơ quan ban hành

STT Số văn bản Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Đính kèm Lượt tải
1 114/2016/NĐ-CP Chính phủ Bổ trợ tư pháp Nghị định số 114/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài 08/07/2016 0
2 62/2016/NĐ-CP Chính phủ Test Xây dựng - Bất động sản Nghị định số 62/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng 01/07/2016 0
3 78/2016/NĐ-CP Chính phủ Test Giao thông Nghị định số 78/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa 01/07/2016 0
4 58/2016/NĐ-CP Chính phủ Test Dân sự Nghị định số 58/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Nghị định quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự 01/07/2016 0
5 71/2016/NĐ-CP Chính phủ Test Hành chính Nghị định số 71/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án 01/07/2016 0
6 46/2016/NĐ-CP Chính phủ Test Giao thông Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt 26/05/2016 0
7 13/2016/TT-BCA Bộ Công an Test Bổ trợ tư pháp Thông tư quy định thực hiện nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa của lực lượng Công an nhân dân 10/03/2016 0
8 11/2016/TT-BCA Bộ Công an Test Bổ trợ tư pháp Thông tư quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân 04/03/2016 0
9 07/2016/TT-BCA Bộ Công an Test Bổ trợ tư pháp Thông tư quy định chi tiết một số điều 8 của Luật căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP 01/02/2016 0
10 ND 08/2016/NĐ-CP Chính phủ Test Bổ trợ tư pháp Nghị định Quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân 25/01/2016 0
11 ND 05/2016/NĐ-CP Chính phủ Test Bổ trợ tư pháp Nghị định Quy định chế độ, chính sách đối với thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân 11/01/2016 0
12 ND 03/2016/NĐ-CP Chính phủ Test Bổ trợ tư pháp Nghị định Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ 05/01/2016 0
13 01/2016/TT-BCA Bộ Công an Test Giao thông Thông tư Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông 04/01/2016 0
14 ND 137/2015/NĐ-CP Chính phủ Test Bổ trợ tư pháp Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân 31/12/2015 0
15 66/2015/TT-BCA Bộ Công an Test Bổ trợ tư pháp Thông tư quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 15/12/2015 0
16 L93/2015/QH13 Quốc hội Test Hành chính Luật tố tụng hành chính 25/11/2015 0
17 L92/2015/QH13 Quốc hội Test Dân sự Luật tố tụng dân sự 25/11/2015 0
18 L91/2015/QH13 Quốc hội Test Dân sự Bộ Luật dân sự 24/11/2015 0
19 L88/2015/QH13 Chính phủ Test Bổ trợ tư pháp Luật Kế toán 20/11/2015 0
20 ND 123/2015/NĐ-CP Chính phủ Test Bổ trợ tư pháp Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch 15/11/2015 0
21 57/2015/TT-BCA Bộ Công an Test Giao thông Thông tư hướng dẫn về trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ 26/10/2015 0
22 54/2015/TT-BCA Bộ Công an Test Giao thông Thông tư bổ sung Điều 25a vào Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe 22/10/2015 0
23 80/2015/QH13 Quốc hội Test Bổ trợ tư pháp Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 22/06/2015 0
24 24/2015/NĐ-CP Chính phủ Test Giao thông Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa 27/02/2015 0
25 64/2014/QH13 Quốc hội Test Dân sự Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự 25/11/2014 0
26 66/2014/QH13 Quốc hội Test Xây dựng - Bất động sản Luật Kinh doanh bất động sản 25/11/2014 0
27 25 Cơ quan khác Test Dân sự Thử nghiệm 24/11/2014 0
28 62/2014/QH13 Quốc hội Test Bổ trợ tư pháp Luật tổ chức Tòa án nhân dân 24/11/2014 0
29 63/2014/QH13 Chính phủ Test Bổ trợ tư pháp Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 24/11/2014 0
30 57/2014/QH13 Quốc hội Test Bổ trợ tư pháp Luật Tổ chức Quốc hội 20/11/2014 0
31 45/2014/TT-BCA Bộ Công an Test Bổ trợ tư pháp Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt 15/10/2014 0
32 81/2014/NĐ-CP Chính phủ Test Bổ trợ tư pháp Quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng 14/08/2014 0
33 26/2014/TTLT-BYT-BCA Bộ Công an Test Giao thông Quy định về xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ 23/07/2014 0
34 56/2014/QH13 Quốc hội Test Bổ trợ tư pháp Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam 24/06/2014 0
35 53/2014/QH13 Quốc hội Test Bổ trợ tư pháp Luật Công chứng 20/06/2014 0
36 52/2014/QH13 Quốc hội Test Dân sự Luật Hôn nhân và gia đình 19/06/2014 0
37 50/2014/QH13 Quốc hội Test Xây dựng - Bất động sản Luật Xây dựng 18/06/2014 0
38 49/2014/QH13 Quốc hội Test Ngân hàng - Chứng khoán - Tài chính Luật Đầu tư công 18/06/2014 0
39 48/2014/QH13 Quốc hội Test Giao thông Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa 17/06/2014 0
40 562/CATP-PV11 Bộ Công an Test Hành chính V/v triển khai thực hiện Quyết định của UBND thành phố về phương án chuyển phát nhanh kết quả giải quyết TTHC 13/06/2014 0
41 20/2014/TT-BTC Bộ Y tế Test Bổ trợ tư pháp Thông tư quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần 12/06/2014 0
42 05/2014/TT-BGTVT Bộ Giao thông vận tải Test Giao thông Thông tư ban hành mẫu biên bản, mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt 31/03/2014 0
43 08/2014/TT-BTP Bộ Tư pháp Test Dân sự Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 05/2011/TT-BTP ngày 16/2/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch đảm bảo, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử tại trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản của cục đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ tư pháp và Thông tư số 22/2010/TT-BTP ngày 6/12/2010 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch đảm bảo, 26/02/2014 0
44 03/2014/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo Test Giáo dục - Đào tạo Thông tư ban hành quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam 25/02/2014 0
45 06/2014/TTLT-BTP-TTC Bộ Tư pháp Test Dân sự Thông tư liên tịch hướng dẫn khiếu nại, giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án dân sự 14/02/2014 0
46 04/2014/TTLT-BTP-TAN Bộ Tư pháp Test Bổ trợ tư pháp Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ 23/01/2014 0
47 02/2014/TTLT-BTP-BTC Bộ Tư pháp Test Dân sự Thông tư liên tịch hướng dẫn việc cung cấp thông tin về tài khoản, thu nhập của người phải thi hành án và thực hiện phong tỏa, khấu trừ để thi hành án dân sự 14/01/2014 0
48 02/2014/TT-NHNN Ngân Hàng nhà nước Test Ngân hàng - Chứng khoán - Tài chính Thông tư quy định tiêu hủy tiền in hỏng, đúc hỏng, giấy in tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏng 07/01/2014 0
49 65/2013/TT-BGTVT Bộ Giao thông vận tải Test Giao thông Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2010/TT-BGTVT, ngày 11/02/2010 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về tải trọng, khổ giới hạn đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận tải hàng siêu trường, siêu trọng; giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ 31/12/2013 0
50 64/2013/TT-BGTVT Bộ Giao thông vận tải Test Giao thông Thông tư quy định việc thành lập; nhiệm vụ, quyền hạn của bộ phận tham mưu về công tác thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải 31/12/2013 0

Liên kết web Liên kết web

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 8 9 1 9 1 4 5
Hôm nay: 618
Hôm qua: 4.643
Tuần này: 7.854
Tháng này: 25.256
Tổng cộng: 8.919.145