Hải Châu: Người dân viết thư cảm ơn lực lượng Công an phường Hải Châu 1 (16/07/2021)
  "Tôi viết thư này để gửi lời cảm ơn sâu sắ...
Công an quận Hải Châu với nhiều mô hình làm theo Bác (14/07/2021)
  Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW củ...
Tuyên truyền lưu động về Phòng cháy và chữa cháy mùa nắng nóng năm 2021 (14/07/2021)
  Thực hiện Kế hoạch của Công an quận Hải Ch...
Hải Châu: “Phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền trong bối cảnh dịch bệnh” (14/07/2021)
  Hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma ...
Hết lòng vì nhân dân (06/07/2021)
  Để hoàn thành việc thu nhận 50 triệu hồ sơ...
Hải Châu: "Vì nhân dân phục vụ" (06/07/2021)
  Với quyết tâm hoàn thành việc thu nhận 100...