DANH SÁCH CÔNG AN 13 PHƯỜNG

TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HẢI CHÂU

Stt

Đơn vị

Địa chỉ

SĐT

Ghi Chú

01

CAP Hải Châu I

87 Phan Châu Trinh

05113.822453

 

02

CAP Hải Châu II

130 Triệu Nữ Vương

05113.821269

 

03

CAP Thanh Bình

12 Ông Ích Khiêm

05113.822109

 

04

CAP Thuận Phước

46 đường 3/2

05113.821091

 

05

CAP Phước Ninh

160 Phan Châu Trinh

05113.821185

 

06

CAP Nam Dương

193 Hoàng Diệu

05113.822801

 

07

CAP Thạch Thang

153 Ông Ích Khiêm

05113.822530

 

08

CAP Bình Hiên

149 Trưng Nữ Vương

05113.822633

 

09

CAP Bình Thuận

413 Phan Châu Trinh

05113.821296

 

10

CAP Hòa Cường Bắc

42 Trần Văn Giáp

05113.644233

 

11

CAP Hòa Cường Nam

561 Núi Thành

05113.622909

 

12

CAP Hòa Thuận Đông

375 Trưng Nữ Vương

05113.618911

 

13

CAP Hòa Thuận Tây

74 Giang Văn Minh

05113.633077