Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

Khai báo tạm trú cho người nước ngoài của cơ sở lưu trú là khách sạn với Công an cấp tỉnh qua mạng máy tính

Thủ tục

Khai báo tạm trú cho người nước ngoài của cơ sở lưu trú là khách sạn với  Công an cấp tỉnh qua mạng máy tính

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tiếp nhận thông tin khai báo tạm trú từ khách nước ngoài.

Bước 2: Cơ sở lưu trú là khách sạn trực tiếp nhập dữ liệu khai báo tạm trú cho người nước ngoài qua mạng máy tính hoặc qua kết nối Internet.

Bước 3: Cơ sở lưu trú là khách sạn truyền dữ liệu khai báo tạm trú cho người nước ngoài qua mạng máy tính hoặc qua kết nối Internet đến Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Thời gian thực hiện: tất cả các ngày trong tuần.

Cách thức thực hiện

nhập, truyền dữ liệu khai báo tạm trú cho người nước ngoài qua mạng máy tính hoặc qua kết nối Internet.

Thành phần, số lượng hồ sơ

Thực hiện trên phần mềm khai báo tạm trú qua mạng máy tính hoặc qua kết nối Internet.

Thời hạn giải quyết

Thực hiện 24/24 giờ tất cả các ngày trong tuần.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

cơ sở lưu trú là khách sạn.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Phòng Quản lý x uất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Khi cơ sở lưu trú là khách sạn ấn lệnh “Enter”, thì dữ liệu khai báo tạm trú sẽ tự động truyền và được lưu giữ trong hệ thống dữ liệu xuất nhập cảnh của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Lệ phí (nếu có)

Không.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có)

Không có mẫu đơn, mẫu tờ khai mà thực hiện trên phầm mềm khai báo tạm trú.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

1. Cơ sở lưu trú là khách sạn phải thực hiện khai báo tạm trú cho người nước ngoài qua mạng máy tính hoặc qua kết nối Internet.

2. Người nước ngoài thay đổi nơi tạm trú hoặc tạm trú ngoài địa chỉ ghi trong thẻ thường trú, thì cơ sở lưu trú là khách sạn phải thực hiện khai báo tạm trú lại cho người nước ngoài theo trình tự trên đây.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (Luật số 47/2014/QH13, ngày 16/6/2014).


Đính kèm: 


Các thủ tục khác có liên quan

Liên kết web Liên kết web

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 9 7 5 6 1 9 1
Today: 448
Yesterday: 7.224
This week: 17.686
This month: 24.061
Total: 9.756.191