Ủy quyền cho Giám đốc Sở Giao thông vận tải nhiệm vụ tổ chức giao thông trên các hệ thống đường bộ thuộc phạm vi quản lý của Chủ tịch UBND thành phố

 

Ngày 14-9, UBND thành phố ban hành văn bản số 2415/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Giao thông vận tải nhiệm vụ tổ chức giao thông trên các hệ thống đường bộ thuộc phạm vi quản lý của Chủ tịch UBND thành phố.

Theo đó, ủy quyền cho Giám đốc Sở Giao thông vận tải nhiệm vụ tổ chức giao thông trên các hệ thống đường bộ thuộc phạm vi quản lý của Chủ tịch UBND thành phố tại điều 37 Luật giao thông đường bộ. Cụ thể, phân làn, phân tuyếh và quy định thời gian đi lại cho người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Quy định các đoạn đường cấm đi, đường đi một chiều, nơi cấm dừng, cấm đỗ, cấm quay đầu xe, lắp đặt báo hiệu đường bộ. Thực hiện các biện pháp ứng cứu khi có sự cố xảy ra và các biện pháp về đi lại trên đường bộ để đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn.

Giám đốc Sở Giao thông vận tải thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được ủy quyền bảo đảm đúng quy định pháp luật. Trường hợp có phát sinh khó khăn, các vấn đề chưa được quy định, vượt thẩm quyền thì báo cáo đề xuất Chủ tịch UBND thành phố quyết định trước khi thực hiện.

Giám đốc Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND thành phố trong việc thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành được sửa đổi, bổ sung có thay đổi về thẩm quyền giải quyết công việc thì thực hiện theo quy định của văn bản pháp luật chuyên ngành.

Sở Giám đốc Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm báo cáo Chủ tịch UBND thành phố điều chỉnh nội dung ủy quyền để đảm bảo phù hợp quy định về thẩm quyền của văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành. Định kỳ trước 31-10 hàng năm, tổng hợp báo cáo UBND thành phố về kết quả thực hiện các nội dung ủy quyền. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký và có hiệu lực đến hết 30-6-2026.

Theo "Trang thông tin điện tử CATP Đà Nẵng"

Tin cùng chuyên mục

Liên kết web Liên kết web

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 8 9 2 1 7 5 2
Hôm nay: 803
Hôm qua: 2.422
Tuần này: 10.461
Tháng này: 27.863
Tổng cộng: 8.921.752