Bãi bỏ 4 thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC

 

Ngày 25/4/2022, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Quyết định số 2816/QĐ-BCA về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy thuộc thẩm quyền của Bộ Công an.

Ảnh minh họa.

Theo đó, có 4 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an, quy định tại Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy, bao gồm: Thủ tục hành chính thực hiện tại cấp Trung ương: Kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy; Kiểm định và cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy. Thủ tục hành chính thực hiện tại cấp tỉnh: Kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy; Kiểm định và cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy.

Theo "Trang thông tin điện tử CATP Đà Nẵng"

Tin cùng chuyên mục