Kết quả công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tháng 12/2022 (số liệu tính từ ngày 16/11/2022 đến ngày 15/12/2022)

 

Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 237.498 hồ sơ;

Trả kết quả sớm hạn: 721 hồ sơ;

Trả kết quả đúng hạn: 233.768 hồ sơ;

Đang giải quyết: 3.009 hồ sơ

Không có hồ sơ giải quyết quá hạn, hồ sơ giải quyết trễ hạn.

Theo "Trang thông tin điện tử CATP Đà Nẵng"

Tin cùng chuyên mục