Tập huấn công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

 

Ngày 8-6, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 thành phố tổ chức lớp tập huấn về hướng dẫn thực hành phần mềm cho 80 cộng tác viên là đội ngũ trực tiếp triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 35 các cấp trên địa bàn thành phố, nhằm thực hiện đề án "Tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc trên internet và mạng xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030".

Đây là phần mềm hỗ trợ chỉ đạo, điều hành và thống kê thông tin đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc trên internet và mạng xã hội, góp phần chỉ đạo, điều hành, bảo mật hệ thống giữa các cấp; trao đổi thông tin và giám sát hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trên mạng xã hội.

Theo "Trang thông tin điện tử CATP Đà Nẵng"

Tin cùng chuyên mục